Servicemarkedet svikter

Selv om konkursfaren oppleves som litt mindre akutt, mangler fortsatt Norges rørleggerbedrifter penger til å betale regninger som forfaller om kort tid.

Selv om konkursfaren oppleves som litt mindre akutt, mangler fortsatt Norges rørleggerbedrifter penger til å betale regninger som forfaller om kort tid.
Hele 84 prosent av rørbedriftene i NHOs undersøkelse rapporterer om lavere etterspørsel og kanselleringer de siste fire ukene. Da er det ikke rart at 25 prosent sier de mangler penger til regninger som forfaller snart.

 

Venter på husholdningene

– Dette er dramatisk, og det først og fremst er servicemarkedet som svikter. Vi tro det i hovedsak skyldes at folk er urolig for egen økonomi, sier Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

Jevnlig sender NHO ut en spørreundersøkelse til medlemmene. Den sjette undersøkelsen i rekken – gjennomført nå etter fire uker med korona, viser at 64 prosent av rørbedriftene som har besvart undersøkelsen, forteller om redusert omsetning. I gjennomsnitt har bedriftene rapportert omsetningen til å være 31 prosent lavere enn i fjor.

– Vi håper inderlig tiltakspakken i revidert nasjonalbudsjett kan bidra til å få fart på servicemarkedet igjen. Vi trenger tiltak som utløser privat handel, sier Røiseland.

 

Konstruktive forslag

Rørentreprenørene har spilt inn flere tiltak gjennom NHO for å få opp aktiviteten igjen.

– Våre medlemsbedrifter har vært flinke til å prioritere smittevern og vi oppfordrer alle til å følge smittevernrådene vi har utarbeidet. Det er trygt for helsen å få rørleggeren på besøk, det må gjøres grep som gjør at det føles tryggere for lommeboken også, sier Røiseland.

Rørentreprenørene har blant annet foreslått støtte til rehabilitering og miljøtiltak i både kommunal og privat sektor, samt grep som redusert moms-sats for private som vil pusse opp.

– Privatmarkedet er et stort marked som vi håper myndighetene hjelper med å få tilbake aktivitet i. Folk må kunne jobbe der smittefaren er liten. Det koster mindre for samfunnet å bidra til aktivitet, enn å måtte kompensere med penger fra NAV.

I den første NHO-undersøkelsen sa 30 prosent av respondentene fra Rørentreprenørene Norge at det var en reell risiko for at bedriften vil gå konkurs. Andelen har sunket noe med tiden og er i denne siste undersøkelsen på 20 prosent.