Stabilt antall tillatelser

Bilde av stort bygge stillas

Illustrasjonsfoto: Rørentreprenørene Norge/Ilja Hendel

I 2019 ble det gitt 31 643 igangsettingstillatelser til boliger. Det er fire færre boliger enn 2018.

Totalt ble 3 923 000 m2 godkjent til bolig og 5 619 700 m2 til annet enn bolig. Begge deler er marginalt mindre enn i 2018.

Se mer igangsettelsesstatistikk her!

SSB opplyser at tallene for 2019 kan være noe lavere enn normalt. Dette skyldes innskrenkninger i registreringsperioden i Matrikkelen i forbindelse med regionreformen.

Det betyr at det reelle resultatet kan være noe høyere enn målt, men hovedbildet er uansett at 2019 ble det igangsatt omtrent like mye som i 2018.

Verdien på det som ble igangsatt måler SSB ikke.