RorNorge

Innhold

Synliggjør lokalt kompetansebehov

Marianne W. Røiseland på distriktsmeldingenSkjermdump: Regjeringen

Arbeidsplasser, tilgang på jobber og høy lokal kompetanse er de aller viktigste bidragene for levende lokalsamfunn. Det var budskapet fra Rørentreprenørene til Stortingets kommunal- og forvaltningskomiteen da den inviterte om Distriktsmeldingen denne uken.

Se opptak av høringen her – Spol til 1:10:12 på tidslinjen for å komme rett til Rørentreprenørenes innspill.

– Den utløsende årsaken til at jeg meldte meg på denne høringen er fortvilte telefoner fra våre medlemmer i Nordland, sa administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge i høringen.

Bedriftene i Nordland trenger rørleggere, og sikrer lærlingeplasser til de som trenger det, bare de får fullført yrkesskolen. Allikevel har fylkeskommunen Nordland planer om å legge ned rørleggerlinje på en av de tre videregående skolene i fylket – Hadsel VGS.

– Dessverre er de ikke alene. I byggenæringen er behovet for folk stort – og mangfoldet av jobber stort. Næringen trenger arbeidskraft med både kort og lang utdanning, sa Røiseland.

Les også: Vil legge ned rørleggerlinja

Hun oppfordret for komitéen å løfte frem en utdanningsportal som enkelt viser tilbud etter utdanning og etterspørsel etter arbeidskraft i ulike deler av landet. Dette er etterspurt av NHO-fellesskapet i mange år.

Lokal produksjon med lokal arbeidskraft

I tillegg til å ha en fagutdanning som er moderne og av høy kvalitet, er Rørentreprenørene opptatt tilgang på arbeid. 

– Det offentlige bidrar til lokal aktivitet ved å la lokalt næringsliv få mulighet til å utføre jobber, sa Røiseland og trakk frem Stavanger Universitetssykehus som eksempel. 

– Det er et prosjekt med kostnadsramme på 11,2 milliarder kroner – 125.000 kvadrat. Her er 80 prosent av kontraktene inngått med lokale entreprenører og håndverkere. Til sammenligning ble store deler av Sykehuset i Kirkenes som åpnet i 2018 produsert i Tyskland og fraktet i moduler til Kirkenes, sa Røiseland og stilte spørsmål ved om det bærekraftig for miljø og lokalsamfunn.

– Vi kan lære av Stavanger, som skaper arbeidsplasser lokalt og på denne måten også demper effektene av oljetapet.

Bevisst anbudspolitikk også i mindre kontrakter

At det i Stavanger også ble stilt krav til fagutdannet arbeidskraft, lærlinger – i tillegg til startbank og en rekke seriøsitetsregler er også forbilledlig.

– Også i mindre kontrakter handler det om bevisst politikk og gode grep for å sikre at lokale har mulighet til å gjøre jobben. Den lokale rørleggeren må vite om jobben og hun må få mulighet til å gi tilbud. Lokal konkurranse er sunn konkurranse.

Rørentreprenørene trakk frem Lille Doffin, som NHO-fellesskapet har foreslått, som et godt verktøy for mindre oppdrag i offentlig regi.