RorNorge

Innhold

Ungdomsskoleelever som "rørleggere"

Fagleder Espen Lerfald i Rørentreprenørenes opplæringskontor - Trøndelag viser frem tilhengeren der ungdomsskoleelever kan prøve seg på rørleggerarbeid, under Rørentreprenørenes Avdeling og opplæringskonferanse 2020.

Fagleder Espen Lerfald i Rørentreprenørenes opplæringskontor - Trøndelag viser frem tilhengeren der ungdomsskoleelever kan prøve seg på rørleggerarbeid, under Rørentreprenørenes Avdeling og opplæringskonferanse 2020.

Rekruttering av ungdommer er tatt opp til et nytt nivå i Trøndelag, der Rørentreprenørenes opplæringskontor lar 9. og 10. klassinger boltre seg med rørmontering i skolegården.

– Responsen har vært overveldende. Ungdommene har vært engasjerte og i full sving fra vi kom til vi reiste hjem to timer etterpå, sier faglig leder Espen Lerfald i Rørentreprenørenes Opplæringskontor – Trøndelag.

Espen Lerfald ved Rørentreprenørenes opplæringskontor Trøndelag viser frem tilhengeren med "øvestasjon" der ungdomsskoleelever kan prøve seg som rørleggere. Rekrutteringstiltak til rørleggerfaget.

Tilhengeren med to rom – en forenklet prøvestasjon og et blivende showroom med VR-briller ble innredet av Espen og gjengen ved opplæringskontoret i 2019. Her legger elevene rør fra et fordelerskap til to servanter, en dusj og en utekran. Finalen er da vannet til slutt kobles på og man får en bekreftelse på om opplegget er tett eller ikke. Åtte elever er med på øktene, der de bytter på å legge rør i tilhengeren og å lodde lysestaker av kobberrør utenfor.

Hittil har tilhengeren vært på åtte oppdrag, der 64 elever ved åtte ungdomsskoler har fått et praktisk innblikk i rørleggeryrket.

– De har gjennomført oppgavene med imponerende presisjon, og det er tydelig at dette er noe som treffer dem. Vi får tilbakemeldinger om at ungdommene ønsker flere slike aktiviteter i skolehverdagen sin. Det er et stort savn i skolen, sier Espen.

Følger opp elever og foreldre

Ett år etter at elevene har prøvd seg i tilhengeren, blir de invitert til en dag med aktiviteter og informasjon på opplæringskontoret, sammen med resten av sine klassekamerater i 10. klasse.

– Vi kaller oss også inn til foreldremøte på skolen for foreldrene til dem som har deltatt, der vi forteller om mulighetene innenfor håndverksfagene. Dermed dekker vi også denne målgruppen, noe som har fungert veldig bra til nå, sier faglederen.

tilhenger ungdommer utenfor.jpg (thumbnail).jpg

Koronapandemien har satt en midlertidig stopper for prosjektet, men så snart samfunnet åpner opp igjen, er opplæringskontoret tilbake på hjul – på vei for å inspirere neste pulje med unge og lovende til å bli rørleggere.

Tverrfaglig og superlokalt

Til nå er tilhengerprosjektet det eneste av sitt slag i landet, men også Byggmestrenes opplæringskontor i Trøndelag har valgt den praktiske innfallsvinkelen når de skal rekruttere til sitt fag.

– De reiser rundt med prosjektet "Vi bygger bro", som de holder i gymsaler på ulike ungdomsskoler. Vi har samarbeidet med dem, slik at elevene får prøve seg på forskjellige yrkesfag, sier Espen.

I Verdal har RørNorges medlemsbedrift S-Rør tatt kontakt med opplæringskontoret for å sy sammen et lignende rekrutteringsopplegg for barn i barnehagealder og oppover.

– Spesielt litt ut i distriktene er det ikke gitt at det er VGS med yrkesfag i nærheten, de må gjerne reise til nærmeste "by" for å ta den utdanningen. Dermed er de avhengig av å fange barnas oppmerksomhet på et tidlig stadium. Når de blir gamle nok hopper de rett i bedrift, siden de er så langt unna skoler som tilbyr Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Derfor er det viktig at distriktene og bedriftene selv er engasjerte for å få den arbeidskraften de trenger fremover, sier Espen, og oppfordrer også andre opplæringskontor og bedrifter til å gjøre samme praktiske rekrutteringstilnærming i fremtiden.