RorNorge

Innhold

Venter betydelig markedsfall

Illustrasjonsbilde, VKEs markedsrapport

En ny rapport fra Prognosesenteret varsler krise for deler av næringen i neste år.

Rapporten er utarbeidet for foreningen for Ventilasjon, kulde og energi (VKE) og viser hvordan klimamarkedet rammes. Tallene derfra gir også en indikasjon på hvordan rørmarkedet rammes.

Norsk økonomi er inne i en lavkonjunktur på grunn av koronapandemien og det så en stund svært mørkt ut. Heldigvis gikk det ikke så ille som man først fryktet for bygg og anlegg, koronakrisen rammet i mindre grad enn i andre næringer. Nedgangen blir i følge Prognosesenterer på 2 %.

Prognosesenterets nye målinger viser imidlertid en kraftig nedgang i 2021. Årets nedgang på 2%  i byggemarkedet ventes etterfulgt av nedgang på 5% til neste år – før 2022 ventes å ha en opphenting på 4,5% vekst, målt i faste priser.

Venter betydelig fall i alle regioner

"Verdien av nyinstallasjon og vedlikehold av ventilasjonsanlegg tilknyttet bygg anslås til 12,3 mrd. kroner i 2019, som var omtrent det samme som i 2018, målt i faste priser. Nedgangen ser ut til å bli noe mindre enn vi fryktet denne våren, og vekst i installasjon i nye yrkesbygg kan bidra til at klimamarkedet får volumvekst i år. Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig.

Prognosene for 2021 viser en nedgang på nesten 9 %, målt i faste priser. Det er imidlertid større usikkerhet rundt disse anslagene enn normalt. Igangsettingen har utviklet seg litt sterkere enn ventet den siste tiden. I tillegg vil ventilasjonsarbeidene på store prosjekter igangsatt i 2019 antakelig fortsette inn i 2021, og dempe svingningene noe. Det vil si at veksten i år kan bli lavere, og nedgangen neste år, mindre", skriver VKE.

Gjelder også for rørbransjen

– Situasjonen som beskrives for ventilasjon er i hovedsak den samme som vil gjelde for rør. Vår bransje risikerer å møte problemene av korona senere enn mange andre næringer. Den trenden har vi alt varslet myndighetene om, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge, og legger til:

– Myndighetene jobber for å fremme tiltak som kan gjøre effekten av en varslet nedtur så liten som mulig

 
 
 
 
 
 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

 
 

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og info