Verdt prisen!

En ting har jeg lært etter halvannet år i denne jobben; si ordene "vannbåren varme" og du har en hissig diskusjon gående. Rørleggeren får skylden for å fordyre boligene og gjøre det nesten umulig for unge mennesker å komme seg inn i boligmarkedet.

Påstand1: Kostnadene for å legge vannbåren varme er store.  Påstand 2: Dagens nye boliger trenger knapt tilførsel av varme. 

Den siste påstanden først; "Byggene er så godt bygget at det holder med et stearinlys for å varme de opp", er jeg blitt fortalt av en representant for boligprodusentene. Til den påstanden vil nok mange si "nåja.." og fakta – strømregningen -  viser noe annet. Selv i en mild vinter, har nok de fleste behov for noe mer varme enn hva et stearinlys kan gi. 

Så til påstand 1; det er dyrt å legge vannbåren varme, eller velge en energifleksibel løsning. I midten av februar la konsulentselskapet Erichsen & Horgen på vegne av Energi Norge og Norsk Fjernvarme, fram en rapport som slår beina under påstanden. Vannbåren varme er billigere enn tidligere antatt. For en leilighet på 60 kvadratmeter kan prisen være på mellom 1000 og 10.000 kroner. Det er et beløp som den som bor i leiligheten ganske raskt vil ha tjent inn på lavere strømutgifter.

"Det er ikke krav om energifleksible oppvarmingsløsninger som driver opp prisene på boliger i Oslo. I Oslo er gjennomsnittsprisen for en ny bolig over 80.000 kr/m2 , som tilsvarer 4,8 millioner kroner for en leilighet på 60 m2 . Den beregnede merkostnaden på 1000-10 000 kr som direktoratets rapporter legger til grunn utgjør derfor kun 1-2 promille av leilighetens salgsverdi i Oslo-området", heter det i rapporten.

Med to døtre på boligjakt i to ulike byer har jeg på nært hold kunne studere prisforskjellene. Å kjøpe i Oslo koster mer enn å kjøpe bolig noe annet sted i landet. Leilighet i Oslo er fryktelig dyrt. Men standarden ser på ingen måte ut til å være høyere i Oslo, enn i andre deler av landet. Og prisforskjellene har åpenbart ingen sammenheng med om det er vannbåren varme eller ikke i leiligheten. På et vis er det synd. For hadde boligprodusentene fått tilbake de få kronene ekstra det koster å installere vannbåren varme, så hadde de nok vært mer positive. Gevinsten er det boligeieren – og samfunnet som får.

Boligeieren får gevinsten i form av lavere strømutgifter, samfunnet får den i form av mindre belastninger på strømnettet. Det kan komme godt med i et strømnett som belastes mer og mer.

Regjeringen hadde planer om å skjerpe kravet til energifleksible oppvarmingsløsninger i store bygninger, altså luft- eller vannbåren varme.  Etter advarsel og rop om høye kostnader har regjeringen nølt og ikke handlet. Det er på tide å hente frem forslaget igjen. Vannbåren varme er to ting på en gang; miljøvennlig og billig.

Og dere; husk å fortelle kunden at den smarte velger vannbåren varme.

Marianne W. Røiseland
Administrerende direktør
Rørentreprenørene Norge