Martin Andersen er fagsjef i Rørentreprenørene Norge, og har hatt en sentral rolle i utviklingen av studiet Sirkulærdisponering av vann - vann som ressurs.

Martin Andersen er fagsjef i Rørentreprenørene Norge, og har hatt en sentral rolle i utviklingen av studiet Sirkulærdisponering av vann - vann som ressurs. Foto: Ilja Hendel.

Behovet for å kontrollere stadig økende nedbørsmengder er stort, og mer kritisk vil det bli. VA-rørleggere og rørentreprenører med rett kompetanse er uvurderlige, og du kan med denne utdanningen bli en av dem!

– Rørbransjen har nå kommet med tiltak for å kunne prosjektere og dimensjonere for overvannshåndtering og gjenbruk av gråvann, sier fagsjef Martin Andersen i Rørentreprenørene Norge.

Tiltakene er adapsjoner av europeiske direktiver, slik at de er tilpasset norske forhold, og det er bare spørsmål om tid før direktivene vil komme som krav i Norge. For selv om vi ikke er like utsatt for klimautfordringene som mange andre europeiske land, er også vi utsatt når nedbørsmengdene øker, og eldre anlegg ikke er rustet til å håndtere vannet.

– Derfor er utdanningen Sirkulærdisponering av vann – vann som ressurs, som Rørentreprenørene Norge har vært med på å utvikle, viktig å benytte seg av, sier Martin.

Mer om utdanningen
Les mer om de europeiske direktivene her

Strengere kommuner

Rørleggere prosjekterer og dimensjonerer i tråd med tekniske bestemmelser og gjeldende krav i kommunene, men disse kravene er nå endret.

Det stilles krav om at det skal beregnes utover vanlig prosjektering og dimensjonering, at anleggene skal ha tilrettelagt blå-grønn faktor. Det skal beregnes regnbed, infiltrasjon, fordrøyning og grønne vegger og tak som legger til rette for god håndtering av klimautfordringene – det vil si store vannmengder.

– Om man ikke har kompetansen selv, må man finne eksterne som har det – noe som både er fordyrende og forsinkende ledd i arbeidsprosessen. Så nå må rørleggeren komme på banen! Kommunene kommer til å stramme til kravene meget snart, sier Martin.

Praktisk om studiet

Sirkulærdisponering av vann – vann som ressurs er et nettbasert deltidsstudie som går over ett år. Det er sju samlinger á tre dager, og gir 30 studiepoeng.

Studiestart er 14. september, og du kan søke fortløpende frem til studiestart via Samordna opptak.

Pris: 9000,-

Hvis du i tillegg ønsker å motta ADK-sertifikatet, får du dette til redusert pris – 5000,-.