Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO. Foto: NHO

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO. Foto: NHO

– Vi som nasjon er godt rustet for å håndtere skiftende tider, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Norge ligger allerede langt fremme digitalt, og en høy andel bedrifter har flyttet produksjonen til hjemmekontor. På denne måten har mange bedrifter beholdt produksjon og de ansatte har fått lønn i de vanskelige månedene. Hele 97% har beholdt jobben. Mange har hatt lønn som vanlig, men har ikke brukt penger som vanlig. Norske husholdninger har spart og pusset opp. Det var hovedbudskapet til Dørum da han i forrige uke innledet på et Teams-møte med styret, et utvidet SMB- og Entreprenørutvalg.

– Flere bedrifter har sett at de må være digitale, og vi har tatt et digitalt kvantesprang inn i fremtiden. Selv om det er adskillig bedre å møtes ansikt til ansikt, vil det være et løft at to-manns-møter mellom bedrifter som befinner seg langt unna hverandre, kan holdes på Teams eller Zoom, sier Dørum. 

Nedlastning av videokonferanseutstyr eksploderte og ble 10-15 ganger så høy. Krisen har vist oss at det er store besparelser og effektivitetsbedringer å hente i digitale møter. 

«Vær Norge» 

– Da finanskrisen traff oss i 2008, hadde Financial Times et oppslag hvor de skrev at "hvis du skal være et land i verden som blir rammet av finanskrisen – vær Norge". Vi hadde den mildeste nedturen i kjølvannet av finanskrisen. 

OECDs anslag viser at Norge, i likhet med Sverige, er ett av de landene som kommer aller best økonomisk ut av koronakrisen. 

– Vi skiller oss for så vidt dramatisk fra nabolandet når det kommer til dødstall – Sverige har ti ganger så mange døde. Vi har lykkes godt, både når det kommer den økonomiske svikten og når det kommer til antall døde i pandemien, påpekte Dørum.  

Bedre tider enn forventet 

Han påpeker at forbruket ble flyttet fra utland til innland, fra butikk til nett da korona traff i mars. Forbruket sank med 12 prosent, og folk sparte penger og investerte i egen bolig.

– De som driver med rehabilitering av hus har nok også merket dette. 

Høye boligpriser 

Prognosene sjeføkonomen la frem viser at det kan bli flere konkurser i 2021 enn i 2020, da bedriftene på randen fikk hjelp fra regjeringens støtteordninger.

– Årets støtteordninger vil antakelig ikke bli like fyldige, men det er allikevel ikke ventet noen ekstrem konkursbølge, sa Dørum.

Han påpekte at den lave renten har økt boligprisene, og det er ventet å fortsette i 2021.

– Folk flest skal være vaksinert til sommeren. Når vi har fått kontroll på vaksineringen, står det nok en del oppdemmet etterspørsel fra da pandemiens smittevernsbestemmelser var på plass, sier Dørum.