Bli med på konferansen Fremtidens ledere i BAE-næringen 11. november

Hvordan tenker de unge at Bygge-, Anleggs- og Eiendoms (BAE)-næringen skal møte klimakrisen og bidra til en bærekraftig utvikling? Og hva tenker fremtidens ledere og politikere om BAE-næringen?

Det er noen av spørsmålene som stilles når konferansen Fremtidens ledere i BAE-næringen holdes på Evolve Arena på Norges Varemesse i Lillestrøm 11. november kl. 0900-1200.

Evolve Arena er en opplevelsesbasert konferanse om teknologi og morgendagens by- og samfunnsutvikling. Gjennom fem temaer belyser konferansen fem områder som er viktig å ta hensyn til når man planlegger og utvikler morgendagens bygg og steder. Disse er helse, mat, mobilitet, sirkulærøkonomi og by- og stedsutvikling. 

Fremtidens ledere i BAE-næringen er myntet på arbeidstakere i næringen opp til 40 år, og de som blir meldt på får fri adgang til hele Evolve Arena både 10. og 11. november

Denne samlingen vil være en verdifull møteplass der unge representanter fra ulike områder i næringen kan møtes og diskutere felles utfordringer. Vi oppfordrer bedriftene i BAE-næringen til  å sende noen av sine ansatte til Fremtidens ledere i BAE-næringen. Det er gratis å delta, men det er en begrensning på 200 plasser på arrangementet, så her lønner det seg å være tidlig ute.

Agenda:

Del 1: Jørgensen | Pedersen: Bærekraft og konkurransekraft

Bærekraftseventyrerne Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen forsker på og skriver bøker om hvordan bedrifter kan forene bærekraft og lønnsomhet i innovative forretningsmodeller. Begge er førsteamanuenser ved Norges Handelshøyskole, hvor de leder Centre for Sustainable Business. Sammen har de podcasten Bærekraftseventyr med Jørgensen | Pedersen.

Del 2: Fremtidens politikerne møter BAE-næringen

Hvordan kan BAE-næringen bidra til en bærekraftig omstilling for å møte fremtidens behov?

Kristoffer Prestvold og Agnes Öster Haagensen fra URIF gir et perspektiv på denne problemstillingen med utgangspunkt i bygg, infrastruktur og energiforsyning i by og land. Samfunnskritiske fokusområder og betydning av holdningsendring vil belyses.

Samtidig stiller vi representanter fra ungdomsorganisasjonene til partiene på Stortinget følgende spørsmål:

  • Hva er de tre viktigste tiltakene BAE-næringen kan gjøre selv for å bidra til en bærekraftig omstilling?
  • Politikere bestemmer hvilke rammevilkår BAE-næringen skal ha. Hvilke tre grep ville dere gjennomført dersom det hadde vært opp til dere?

Under denne seansen vil det også være mulig for deltakerne i salen til å gi sine innspill til ungdomspolitikerne om hva de bør vite om og ta med seg, om vår næring.

Del 3: Bærekraft i praksis - Muligheter og ansvar fra et restaurantperspektiv: Credo i Trondheim & Vippa i Oslo

Kaja Skovborg-Hansen gir oss ett eksempel fra en annen næring som bidrar til bærekraft i praksis.  

Både Credo og Vippa jobber for å inkludere, opplyse og ta ansvar - og har vært med på å vitalisere områdene på Lilleby i Trondheim og Vippetangen i Oslo. Vi får høre litt om denne reisen, og hvordan dette har blitt gjort og gjøres i praksis.

Påmelding

Vi ser frem til å se mange nåværende og fremtidige ledere i Lillestrøm disse dagene!