Braksuksess for Teknisk Jusforum

Advokatene Joachim Berge Bang (Nelfo) og Trond Martinussen (RørNorge)  står bak Teknisk Jusforum.

Advokatene Joachim Berge Bang (Nelfo) og Trond Martinussen (RørNorge) står bak Teknisk Jusforum.

– Vær urolig om bedriften ikke har avviksmeldinger på HMS-området, det sa advokat Thorkil H. Aschehoug i Advokatfirmaet Grette, da han på Teknisk Jusforum gikk gjennom dommer etter arbeidsulykker som har gitt både bøter og fengselsstraff.

HMS og ansvar ved arbeidsulykker var tema for første Teknisk Jusforum. Teknisk Jusforum er et samarbeid mellom Rørentreprenørene Norge, NELFO og Advokatfirmaet Grette. En gang i måneden inviterer Teknisk Jusforum til digitalt frokostmøte.

– Vi skal ta opp aktuelle temaer som våre medlemsbedrifter møter i hverdagen, påpeker Trond Martinussen, advokat i Rørentreprenørene Norge og Joachim Berge-Bang, advokat i Nelfo.

De to er ansvarlige for Teknisk Jusforum og samarbeidet mellom de to organisasjonene på det juridiske området.

– Som tekniske entreprenører har vi mange like utfordringer, påpeker Berge-Bang.

122 medlemsbedrifter fra RørNorge og Nelfo deltok på møtet. 

Tema på første samling var "Hvordan unngå at leder dømmes til fengselsstraff for HMS avvik" og advokat Thorkil H. Aschehoug gikk gjennom forhold som retten la vekt på når de vurderte hvem som har ansvaret for arbeidsulykker.

– Risikostyring er svært viktig for å forebygge ulykker. Det å ikke ha avvik er ofte et tegn på dårlige systemer, sa Aschehoug og påpekte at menneskelige svikt er delårsak i nesten alle arbeidsulykker. Det er feil som kan reduseres ved gode rutiner.

– Den digitale møteplassen, Teknisk Jusforum, er en veldig god måte å nå ut med et nyttig tilbud til medlemsbedrifter over hele landet, sier Martinussen.

Teknisk Jusforum er et eksklusivt medlemstilbud.