Byggenæringens klimakonferanse 23. november i Oslo Rådhus

Hvilke klimakrav vil bygge- og anleggsnæringen møte i tiden som kommer? Hvordan påvirker beslutninger i EU, hos myndighetene her hjemme eller blant store, offentlige bestillere hvordan næringen skal levere? Og ikke minst: Hva kan vi vente av bankene?

Byggenæringens klimakonferanse skal gi oversikt over de viktigste nyhetene bygge- og anleggsnæringen må forholde seg til. Konferansen skal også vise konkrete løsninger for å levere på klimakravene, dele «best practice» og erfaringer. Byggenæringens klimakonferanse er arenaen for praktikeren, enten du er byggherre eller leverandør.

Næringslivets Klimapris skal også deles ut. Vi skrev om saken tidligere, og fristen for å nominere var 22. september. Prisen er på kr. 250.000, vurdering og nominasjon av kandidater samt kåring av en vinner skjer i en
bredt sammensatt jury. Det er EBA Oslo, Akershus og Østfold som har etablert prisen, som skal deles ut årlig

Program til Byggenæringens klimakonferanse

Klimakonferansen arrangeres i festsalen i Oslo Rådhus, tirsdag 23. november

Påmelding

Klimakonferansen arrangeres i festsalen i Oslo Rådhus, tirsdag 23. november