RorNorge

Innhold

Digital undervisning for Oslo-lærlinger

mann ved pc, som tar notater

Rørentreprenørene Norges opplæringskontor Oslo & omegn tar undervisningen til digitalt klasserom fra torsdag denne uken, til smittetrykket i området har lagt seg.

– Både vi og lærlingene skulle ønske vi var tilbake i klasserommet i dag. Vi har ikke hatt klasseromsundervisning siden uke 5, og lærlingene er generelt utsultet på dette, sier lærer Jens Høglund ved Rørentreprenørenes Opplæringskontor Oslo & omegn.

Rødt nivå og karantene hos lærerne har imidlertid satt en stopper for dette, så Høglund og lærerkollega Glenn Dahl ved opplæringskontoret tyr nå til Teams for å øke kontakten med lærlingene.

– Undervisningsbehovet er stort, og vi gjør dette så lenge vi må, men er klare på at vi ønsker oss tilbake til klasserommet så fort som mulig, sier Dahl.

Tidlig ute med digital opplæring

– Heldigvis har bransjen vært tidlig ut med å utvikle digitale undervisningsløsninger. Vi har et enestående grunnlag i iFag, som ikke har gjort behovet for Teamsundervisning påtakelig før nå, sier Dahl.

Kontakt med lærlingene har vært det største problemet. Lærerne har vært tilgjengelige på telefon, men det er store forskjeller i hvor mange som benytter seg av dette blant lærlingene.

– Vi er positive til å bruke Teams for å oppnå bedre kontakt med dem. Det er noe annet å se læreren enn å lese mail, sier Høglund.

Opplæringskontoret forbereder seg på at Teams-samlingene blir et supplement til telefonkontakten. 119 lærlinger skal delta i samlingene, så individuell oppfølging må allikevel få et stort fokus.

– De som sliter hos oss tar vi oss ekstra av, og bedriftene følger dem opp nøye. Alle skal ivaretas, sier Dahl.

Må unngå stryk

– Det er viktig at alle lærlingene får god teoretisk opplæring. Uten denne i bunnen vil de få problemer både når de skal opp i sentralgitt teorieksamen og ved svenneprøve, sier avdelingsleder Jens Løvås ved Rørentreprenørene Norge – Oslo & omegn.

Omtrent halvparten av lærlingene ved opplæringskontoret i Oslo er Voksenlærlinger og lærlinger uten VG2. Disse må bestå obligatorisk sentralgitt teorieksamen før de kan melde seg opp til svenneprøven. Hvis mange stryker på denne, kan det bli store etterslep. Omtrent halvparten av opplæringskontoret i Oslos lærlinger må ta den sentralgitte teorieksamenen.

– Teamsundervisning er ikke ideelt, men det er et godt supplement til ifag og e-læring. Vi håper alle at vi snart skal kunne komme tilbake til klasseromsundervisning, og at lærlingene våre i mellomtiden får godt utbytte av undervisning over Teams, sier Løvås.