Digitale rørleggere skal rekruttere flere

Aksel, Britt-Synnøve, Joachim, Didrik, Ida, Aleksander, Katrine, Severin, Lars og André er alle blant Bli Rørleggers RørAmbassadører, som inspirerer og informerer om rørleggerfaget.

Aksel, Britt-Synnøve, Joachim, Didrik, Ida, Aleksander, Katrine, Severin, Lars og André er alle blant Bli Rørleggers RørAmbassadører, som inspirerer og informerer om rørleggerfaget.

De hittil 22 887 besøkende på den digitale utdanningsmessa til "ta utdanning" har sett rørbransjens presentasjonsfilm, og 1948 er interessert eller veldig interessert i rørleggerfaget. Det liker vi!

– Vi når ut til veldig mange, uansett hvor de bor, og det er tydelig at mange ungdommer begynner å få øynene opp for hvor spennende og mulighetsrikt rørleggerfaget er, sier fagsjef Eli Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene Norge.

Hun følger den digitale utdanningsmessen tett, en omfattende messe, hvor om lag 60-70000 ungdommer skal innom frem til 18. februar. Rørbransjen blir representert i 24 dager av Rørentreprenørene Norges rekrutteringskonsept Bli Rørlegger ved at alle RørNorges opplæringskontor bidrar med å betjene standen. Bli Rørlegger er et bransjeinitiativ for å sikre og øke rekrutteringen til alle Norges rørleggerbedrifter, ca. 90% av rørleggerlærlingene i Norge har lærekontrakt med et av opplæringskontorene som er knyttet til Rørentreprenørene Norge. 

– Bli Rørleggers RørAmbassadører er en viktig del av budskapet vårt på de digitale yrkesmessene. Våre Rørambassadører er like mangfoldige som ungdommene der ute. Vi prøver å speile at det er mange forskjellige typer mennesker i rørleggerfaget, og er tydelige på at ingen skal presses inn i en form, sier Eide.

Søkertallene blir målestokk

– Ennå kjenner vi selvsagt ikke effekten av rekrutteringsarbeidet. Det er søkertallene etter 1. mars som blir avgjørende, eller i alle fall gir oss en indikasjon på om det vi har gjort fungerer. Jeg har en følelse av at søkertallene er litt mer uforutsigbare i år, sier Eide.

Allikevel taler de hittil 1948 interesserte for seg. Vi er inne på noe, og vi har på kort tid blitt mye bedre på å bruke digitale virkemidler.

– For oss som er opptatt av stor rekruttering til rørbransjen, er det læring i dette. Jeg er helt sikker på at digitale plattformer er en viktig del av hvordan vi når ut til ungdommer, konkluderer fagsjefen.

Et kontinuerlig arbeid

– Dette med troverdighet har hele tiden vært viktig for oss, og vi har derfor brukt mye ressurser på å fremme RørAmbassadørene våre etter at de kom på banen for et drøyt år siden. De har vært aller synligst i sosiale medier.  Akkurat det har vi troa på at fungerer, så det vil vi fortsette med, sier Eide.

I tillegg til mye oppmerksomhet på utdanningsmessen, har nærmere 1400 besøkt vår digitale stand. Halvparten av disse har kommet via Snapchat kanalen vår – Bli Rørlegger.

– Vi ønsker at bransjen skal se hva vi driver med, men mye av markedsføringsarbeidet foregår på sosiale medier. Dette gjør at vi kan målrette budskapene våre, og når vi målretter til unge mellom 14-25 år, er det veldig mange i rørbransjen som aldri ser hva vi gjør, sier Eide og legger til:

– For rørbransjen er det veldig viktig at vi ansetter ungdommer som faktisk velger å gå bygg og anlegg og rørleggerlinja – det er ungdom som er basen i den gode rekrutteringen til rørbransjen. Vi ønsker å fremheve for ungdommene at med god oppførsel, gode karakterer og interesse for faget er man så godt som garantert å få jobb. Derfor er det viktig å nå ut til bransjen med budskapet om at vi må prioritere å ansette de unge som er kvalifisert til læreplass rett fra vg1 og vg2 – økt andel søkere til rørleggerfaget fordrer at både ungdommen og foreldrene deres opplever det som trygt å starte sin yrkeskarriere i rørbransjen.