Endelig et alternativ til bankgarantier

Daglig leder Håvard Hellum i Matrix Insurance.

Daglig leder Håvard Hellum i Matrix Insurance.

Gjennom RørNorges avtale med Matrix får medlemmer anledning til å forsikre kontraktens garantiforpliktelse, uten å deponere midler eller belaste kassakreditt. Resultatet: Frigjort kapital og større økonomisk fleksibilitet!

Garantier handler først og fremst om å gi kunden sikkerhet i tilfelle det oppstår problemer med tjenesten eller produktet. Dette er en kostnad for deg som leverandør, og hvis du bruker du bankgarantier reduserer du dine finansieringsmuligheter. 

– Tradisjonelt har garantier blitt bundet opp hos banker, forteller daglig leder i Matrix Insurance, Håvard Hellum.

– For å gi en garanti til en privatkunde, er det et alternativ å deponere beløpet i en sperret bankkonto i 5 år. Men dette er en svært lite gunstig løsning for rørleggerbedrifter, forklarer Hellum og illustrerer med et eksempel:

– La oss ta utgangspunkt i en bedrift som omsetter i privatmarkedet for 8 millioner per år.

  • Omsetning på MNOK 8 (ekskl. mva) tilsvarer en omsetning inkl. mva på MNOK 10.
  • 5% garantibeløp er MNOK 0,5 som deponeres i banken.
  • Etter 5 år (der vi forutsetter samme omsetning) så har beløpet på sperret konto vokst til MNOK 2,5.

Garanti = lån?

For nettopp å slippe å deponere garantibeløpet på en sperret konto, velger mange å kjøpe en bankgaranti hos sin lokale bank.

– Ulempen ved det er at banken ser på garantien på lik linje med et «lån», og er nødt til å ta pant i bedriftens eiendeler som sikkerhet, sier Hellum.
– Prisen på bankgarantien blir også ofte relativt høy ettersom banken har strenge avkastningskrav på sine «garantier».

Det igjen begrenser bedriftens muligheter til å pantsette egne eiendeler i tilfelle det skulle bli behov for å ta opp ytterligere lån, for eksempel i forbindelse med utvidelse av drift eller andre investeringer.

Så hva bør rørleggerbedriften gjøre?

Rørentreprenørene Norge har inngått avtale med Matrix Insurance AS om garantiordninger i både i proff - og privatmarkedet som alle medlemmer kan benytte seg av.

I Matrix´ ordning forsikres kontraktens garantiforpliktelse, fremfor å deponere midler eller belaste kassakreditt. Siden bedriften da både unngår å få garantier merket som lån, og heller ikke trenger å låse pengene på konto, er man med denne forsikringen sikret større økonomisk fleksibilitet. 

- Vi kjenner byggenæringen godt, og er opptatt av å levere løsninger tilpasset den enkelte kunde, avslutter Hellum, daglig leder i Matrix Insurance.

Har du spørsmål om garantier eller ønsker å vite med om avtalen med Matrix?

Les mer om avtalen her
Les mer om Matrix her

Du kan også sende en e-post til garanti@matrixinsurance.no for bistand og mer informasjon.