Godt for mange i rørbransjen

88 prosent av rørleggerbedriftene som svarte på NHOs siste medlemsundersøkelse opplever markedssituasjonen som god eller tilfredsstillende. Den største utfordringen er forsinkelser fra leverandører.

Over to tredjedeler har merket lavere etterspørsel og kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset de siste fire ukene. Allikevel har 70 prosent hatt uendret sysselsetting og 7 prosent høyere sysselsetting i mars, sammenlignet med februar.

Ved spørsmål om oppsigelser, svarer 7 prosent at de har sagt opp ansatte i perioden, og 6 prosent har planer for oppsigelser.

I perioden har 15 prosent hatt høyere omsetning, 54 prosent har hatt uendret omsetning og 30 prosent har hatt lavere omsetning i mars enn i februar. De fleste har gode forventninger for de tre kommende månedene, 27% forventer høyere omsetning, 56% forventer uendret og 15% forventer lavere omsetning.

14 prosent mangler penger til å betale de regningene som forfaller om kort tid, og 7 prosent vurderer at det er en reell risiko for at bedriften kommer til å gå konkurs.