– Opplæringskontorene tåler konkurranse fra K2

Administrerende direktør Marianne W. Røiseland

Administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge, Marianne W. Røiseland.

695 rørleggerlærlinger avla svenneprøven i fjor, 618 av dem tok prøven gjennom et av Rørentreprenørene Norges 15 samarbeidene opplæringskontor. Nå får RørNorges opplæringskontor konkurranse.

– Vi er ikke redd for konkurranse. Nesten uten unntak får den som har bestått svennebrev gjennom vårt opplæringskontor fast jobb. Suksessfaktorene er høyt faglig nivå og tett samarbeid med bedriftene gjennom hele læretiden. Den kombinasjonen kan ingen andre skilte med, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge i en kommentar til den nye konkurransesituasjonen.

Før helgen presenterte Nemitek et skoletilbud for voksne og innvandrere. I saken ble det fremstilt som om K2 gir et tilbud til en gruppe som i dag ikke får et tilbud.

Feil av K2: Mange lærlinger er voksne

– Det er en feil fremstilling. K2 er en konkurrent til rørleggernes egne opplæringskontor. I Oslo, der K2 skal starte, er halvparten av lærlingene ved opplæringskontoret voksne, påpeker Røiseland. 

For RørNorge er det ikke naturlig å ha et tett samarbeid med den nye konkurrenten.

– Vi ønsker å styrke modellen med opplæringskontor som styres av rørbedrifter, og ikke av private aktører. Vi rekrutterer flest direkte fra skole i Norge, men også en del voksne som av ulike årsaker har lyst til å skifte over til yrket.

Gulloppskrift

Røiseland påpeker at Stortinget nylig landet på samme konklusjon da Fullføringsreformen ble vedtatt. Oppskriften med aktive bedrifter og tett bånd til opplæringen er en gulloppskrift.

– Stortingsflertallet fryktet at det skulle bli utdanning av et B-lag, hvis fylkene tok ansvaret. Flertallet løftet i stedet modellen med tett samarbeid med bedriftene som den beste veien til et yrke. Vi var glade for vedtaket i Stortinget og ønsker heller å styrke, enn å svekke opplæringskontorene.

Finner plass til den som ønsker å bli rørlegger

Søkertallet til rørleggerfaget har steget jevnt de siste årene. I år har 785 ungdommer søkt seg til yrket, 50 av dem jenter. I tillegg tar bedriftene inn stadig flere voksenlærlinger. 

– Rørleggeryrket er populært. Til noen klasser er søkningen større enn antall elevplasser. Det styrker faget, samtidig finnes det alltid en plass for den som brenner for faget og velger utdanning gjennom bedrift og opplæringskontor, avslutter Røiseland.