RorNorge

Innhold

God profilering med Håndverkerklagenemnda

Håndverkerklagenemndas logo

Klagenemnda for håndverkertjenester er et gratis tilbud til forbrukerkunder, lovhjemlet og godkjent av Barne- og familiedepartementet i 2017.

For forbrukere som har benyttet seg av håndverkertjenester er det adgang til å sende klage til Klagenemnda for å få vurdert og avgjort en klage, enten forbrukerkunden mener det er dårlig fagmessig utførelse, forsinkelser eller for høye regninger fra håndverkeren.

Det er inngått samarbeidsavtale mellom Huseiernes Landsforbund og 5 lands-/bransjeforeninger som alle er representert i Klagenemnda. Pr i dag er følgende lands-/bransjeforeninger med:

  • NELFO (elektrikere)
  • Rørentreprenørene Norge (rørleggere)
  • EBA (entreprenører)
  • VBL (ventilasjon- og blikkenslagere)
  • NAML (anleggsgartnere)

Klagenemnda har kun adgang til å behandle klager mot medlemsbedrifter tilsluttet de nevnte lands-/bransjeforeninger. I tillegg gjelder følgende vilkår for å få en klage behandlet i Klagenemnda:

  • Kun klager for oppdrag utført etter håndverkertjenesteloven
  • Minstebeløp for klage er kr 5.000 inkl mva
  • Forbrukerkunden må ha reklamert skriftlig først

Behandlingen er kun skriftlig og Klagenemndas vedtak er rådgivende, men blir i de aller fleste tilfeller akseptert av håndverkerbedriften hvor forbrukerklager gis medhold. Klagenemnda består av medlemmer og saksbehandlere med god faglig og juridisk kompetanse og bransjeerfaring, noe som sikrer god og grundig behandling av de klager som kommer inn til Klagenemnda.

Med kun 90 dagers behandlingstid sikrer dette relativt raske avgjørelser for både forbrukerunden og håndverkerbedriften, noe som er i begges interesse.

For medlemsbedrifter bør man tenke at en slik klageordning i forhold til egne kunder bør fremheves som positivt, og gir en trygghet for eksisterende og nye kunder. Med logen til Klagenemnda på egen hjemmeside gir dette god markedsføring og profilering av eget firma.