RorNorge

Innhold

Kunden måtte betale for rørleggers kjøretid

Rørlegger bak rattet - vi ser rattet med munnbind på

I dom fra Forliksrådet i Oslo i desember 2020 fikk rørleggerfirmaet medhold i sak mot forbrukerkunden. Forliksrådet slo fast at kunden også måtte betale for kjøretid, ikke bare for medgått tid mens rørlegger utførte jobben hos kunden.

Rørleggerfirmaet ble tilkalt på grunn av tett avløp på et bad på kundens adresse og utførte jobben og sendte faktura for to timers arbeid. Dette blant annet basert på ført digital kjørebok og beregnet kjøretid fra kontoradresse og til kundens adresse tur/retur.

Kunden klaget på fakturaen og nektet å betale for kjøretiden, og rørleggerfirmaet tok ut forliksklage for ikke-betalt beløp med kr 745.

I dommen fra Forliksrådet i Oslo vises det til at det i Oslo og omegn er vanlig praksis at det faktureres for kjøretid, og det er ikke opplyst at noe annet gjelder i det lokalområdet hvor rørleggerfirmaet har adresse. Det anses rimelig da tidsbruken er nødvendig for å få gjennomført oppdraget. Det poengteres videre at rørleggerfirmaet har lønnskostnader for den samme tiden og kilometergodtgjørelse kun er ment å dekke kostnader for servicebilen, og kompenserer ikke for tidsbruken.

Forliksrådet finner det videre sannsynliggjort at rørleggerfirmaet har måttet bruke noe tid på rengjøring av utstyr og at det anses rimelig at det totalt er fakturert to timer for medgått tid for oppdraget.

I tillegg til ubetalt krav måtte forbrukerkunden også betale saksomkostninger og renter med kr 3.119.

Kunden har ikke anket dommen og kunden har betalt domsbeløpet med kr 3.864 til rørleggerfirmaet.

Oppsummert:

For rørleggerfirmaet var dette en "tapssak" da det var et lite beløp, mye tidsbruk og internkostnader, mv. Samtidig er det en viktig avklaring, hvor det slås fast at når rørleggerfirmaet påtar seg oppdrag for kunder så er kjøretiden til/fra kundens adresse en del av oppdraget, og anses som medgått tid som kunden må betale for.