Mentorprogram for kvinner i rørbransjen

Country manager Anne Dahl Øiseth i Grohe og leder i Ingeborg-nettverket Eli Heyerdahl Eide i spissen for Ingeborg-nettverkets mentorprogram.

Country manager Anne Dahl Øiseth i Grohe og leder i Ingeborg-nettverket Eli Heyerdahl Eide i spissen for Ingeborg-nettverkets mentorprogram.

Flere kvinner i beslutningsposisjoner i rørbransjen er målet for Ingeborg-nettverkets mentorordning. Du kan søke plass i programmet frem til søknadsfrist 1. april.

I dag er 9 prosent av alle ansatte i rørbransjen kvinner. Vi i Ingeborg-nettverket forsøker å vise frem at flere kvinner, også i beslutningsposisjoner, er bra for rørbransjen. Derfor har vi dratt i gang mentorordningen, sier nettverkets leder og fagsjef i RørNorge, Eli Heyerdahl Eide.

Dette er en god mulighet for kvinner i bransjen til å komme sammen og dele erfaringer og kunnskap på tvers av roller. Målet er at dette skal skape gjensidig inspirasjon og motivasjon for begge parter, sier Country manager Anne Dahl Øiseth i Grohe Norge, som også er styremedlem i Ingeborg-nettverket. Hun er ansvarlig for å lede programmet. 

Mentorprogrammet skal være et gjensidig prosjekt der begge parter føler på utvikling og mestring. Gjennom utveksling av kompetanse, verdier og holdninger vil programmet sørge for at personlig og profesjonell utvikling skjer på begge sider av relasjonen.

Heier på ambisjoner

Vi håper at mentorprogrammet kan bidra til at kvinner i bransjen løfter ambisjonene for arbeidskarrieren sin. Gjennom jevnlige møter mellom deltager og mentor, er vi sikre på at flere vil føle på en faglig og personlig utvikling, sier Eide og legger til:

– Vi regner med hele den utvidede rørbransjen. Selv om man ikke kommer inn i bransjen med en rørfaglig utdanning, håper vi ambisiøse kvinner fra alle ledd i bransjen søker.

Mentorene er erfarne toppledere og beslutningstakere i Ingeborgnettverkets partnerbedrifter. De er klare til å ta imot hver sin «mentee» – protesjeer som ønsker å opparbeide seg kompetanse og innsikt til å få en fremtidig lederposisjon i rørbransjen.

Dette har så vidt vi vet ikke vært noe rørbransjen har hatt fokus på tidligere, så vi håper de som får muligheten griper sjansen, sier Eide.

Anerkjenner alle roller

– Ett av Ingeborg-nettverkets suksesskriterier ern av er at vi har vært veldig bevisst på å involvere kvinner med alle slags arbeidsoppgaver og roller i rørbransjen. Det er en erkjennelse av at alle arbeidsoppgaver i bransjen er viktig og at det er viktig å få kvinner inn i alle slags posisjoner i bransjen, sier Eide.

Ingeborg-nettverket passerte nylig 800 medlemmer på sin lukkede facebookside (den som er kun for kvinner), og har vært initiativtaker og aktiv pådriver for blant annet separate garderober på byggeplasser og å få opp kvinneandelen blant rørleggere og i rørbransjen for øvrig.

– Vi har bidratt til en oppvåkning i bransjen mye fordi medlemmene og partnerne våre er engasjerte og har tatt ansvar. Dette er fantastisk motiverende å se for meg som leder av nettverket, sier Eide.