Mestermerket - et kvalitets- og trygghetsstempel

Mesterbevismerket

Vi har fått flere henvendelser om at enkelte bedrifter markedsfører seg som Mesterbedrift uten å være det.

Alle rørleggerbedrifter i Norge er opptatt av hvordan de blir oppfattet ute blant sine kunder, enten dette er kunder i prosjektmarkedet eller i servicemarkedet. Profilering og markedsføring er like viktig for rørleggerbedrifter som for andre håndverkerbedrifter eller entreprenørbedrifter.

Å bli oppfattet som seriøs og faglig kompetent rørleggerbedrift betyr nye oppdrag og at virksomheten sikrer omsetning fra år til år, og går med overskudd. For å lykkes med dette tar det ofte flere år og det betyr også kostnader til profilering og markedsføring for å bygge opp et "godt navn".

Rørentreprenørene Norge har ved flere tilfeller mottatt henvendelser hvor det opplyses om at rørleggerbedrifter markedsfører seg selv som "Mesterbedrift", godkjent Våtromsbedrift og som medlemsbedrift i RørNorge uten at dette er korrekt. Fra vår side er rutinen at slike henvendelser følges opp og tas på største alvor, og kontrolleres opp mot aktuelle bedrift og de instanser (DiBK, Mesterbrevnemnda, Fagrådet for Våtrom, mv) som har godkjennings- og registeroversikt.

Ved ett tilfelle nylig viste det seg at rørleggerbedriften som på sin nettside hadde lagt inn Mesterbrev-logoen ikke var godkjent som Mesterbedrift, og ved henvendelse fra RørNorge ble denne fjernet uten diskusjoner. Et bevisst, men ulovlig markedsføringstiltak.

Dette er ulovlig markedsføring som rammes av markedsføringsloven av 2009 og § 26 om villedende forretningsmetoder. Forbrukertilsynet er kontrollorgan og foretar kontroller og påtaler brudd på loven med påbuds-/forbudsvedtak mht ulovlig markedsføring og bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyrer.

At noen useriøse bedrifter "seiler under falskt flagg" er uheldig både i forhold til den seriøse del av bransjen og også i forhold til et forbrukermarked, som bidrar til å ødelegge rørleggerbransjens gode rykte og renomme. Å kunne kalle seg Mesterbedrift, inneha våtromsertifikat eller være medlem av Rørentreprenørene Norge er et kvalitetsstempel.

Det skal lønne seg å være seriøs. RørNorge jobber for bedrifter som med sitt medlemskap også ønsker å vise frem at de er en del av den organiserte rørbransjen.