Ny TEK: Rørbransjen vil ha strengere krav

Fagsjef Eli Heyerdahl i RøNorge.

For å sikre at bygg faktisk får vannbårne oppvarmingsløsninger, foreslår Rørentreprenørene Norge at ikke bare bygg over 1000m2, men alle bygg skal ha dekket 80% av varmebehovet sitt med vannbåren varme.

– Vi mener at 60%-kravet for dekning av energifleksibel oppvarming i bygg må økes til 80% for å sikre at bygg i realiteten får energifleksible oppvarmingsløsninger (varmeanlegg). Dette handler om at strømnettet i Norge har mer enn nok med å levere strøm til andre strømkrevende innretninger enn oppvarming – for eksempel transportsektoren, sier fagsjef Eli H. Heyerdahl Eide i RørNorge.

Nå som transportsektoren i stadig større grad elektrifiseres, er det viktig at bygg avlaster strømnettet.

I dagens TEK stilles det krav til at varmeanlegg dimensjoneres med en makstemperatur på 60 grader celsius. Vi mener at temperaturkravet må senkes til 50 grader, fordi det muliggjør bruk av flere oppvarmingskilder.

– Det er viktig å forberede bygg på å kunne bruke alle former for varmepumper i tillegg til fjernvarme. I tillegg kan man selvfølgelig varme opp med strøm i perioder da det er nok av den, sier Eli.

Her kan du lese høringssvaret