RorNorge

Innhold

Oslo kommune varsler regler for smittevern på byggeplasser

heisekraner i oslo

For å få kontroll med smitte på byggeplasser innfører Oslo kommune en egne forskriftsfestede regler for smittevern på byggeplasser. Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av smittevernregler på byggeplasser skal kunne straffes med fengsel i inntil 6 måneder.

De nye reglene vil bli kombinert med en målrettet og forsterket testing på byggeplasser.

Oslo kommune har varslet at de vil se på tilsvarende regulering som finnes i Bergen. Bergen har egen forskrift for smittevernfaglig drift av byggeplasser hvor blant annet BNLs bransjestandard for smittevern ble forskriftsfestet. BNL fikk i ettermiddag muligheten til å gi innspill til Oslo kommune.

– Vi har blant annet påpekt utfordringer med begrensninger på bevegelse mellom byggeplasser som er en problemstilling i Bergen. Vi håper på at Oslo kommune fatter vedtak som vil muliggjøre både smittevern, men også nødvendig aktivitet i vår næring. Vi har også formidlet at BNLs medlemsbedrifter tar smittevern svært på alvor, og tåler strenge reguleringer, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL. 

Forskrift for byggeplasser i Oslo er ikke ferdigstilt ennå.  BNL følger saken fortløpende og vil informere så raskt vi får mer informasjon.