Over 400 deltakere på Teknisk Jusforum

Deltagelsen fra medlemsbedriftene på Teknisk Jusforum er enorm. Det er ingen tvil om at juridiske temaer er veldig aktuelle for RørNorge og Nelfo sine medlemsbedrifter, og påmeldingene fortsetter å øke fra webinar til webinar.

– Vi har gjennomført tre av fire webinarer i løpet av høsten, og jeg tror den store responsen handler om at vi har funnet temaer som treffer godt hos medlemsbedriftene og har praktisk nytteverdi, sier advokat Trond Martinussen i RørNorge.

At webinarene varer i underkant av en time, fra 08.00 til 08.45 på morgenen, tror han også er viktig.

– Dette er noe de fleste har tid til. Det er ingen reising, man deltar fra kontoret, og da er det mye som taler for at dette er noe man bør få med seg, sier Trond.  

Til sammen har det vært ca. 700 påmeldte på de tre første webinarene. 

Spisset for rør- og elektrobransjene

– Vi kunne snakket mye om generell jus, men det er ikke det medlemmene trenger. De trenger målrettede temaer som er tilpasset deres utfordringer og behov.  

Sist var temaet «Forsering og urasjonell drift - hvordan varsle, beregne og dokumentere krav - utfordringer og muligheter», med advokat Rolf W Markussen fra Advokatfirmaet Grette som foredragsholder.

– Vi har fått en høyesterettsdom (HAB-dommen) og flere dommer fra tingrett og lagmannsrett som har avklart kravene til varsling, dokumentasjon og beregning av kostnader knyttet til forsering og ineffektiv drift.

Webinar nummer fire gjennomføres 13. januar fra 08.15 til 09.00, og tema vil da være " Når nøkkelansatte starter opp eller går over i konkurrerende virksomhet. Forebyggelse og reaksjonsmidler".

Samarbeidsprosjekt

– Teknisk Jusforum er et samarbeid mellom RørNorge og Nelfo, og hvor Advokatfirmaet Grette deltar med foredragsholdere på webinarene. Medlemsbedriftene våre er i samme situasjon på byggeplasser, med samme kontrakter og det samme regelverket, så det å tilby webinarer for begge er vinn-vinn, sier Trond.