Rørbransjen hedret Geir Thollefsen

Geir Thollefsen ble overraskende kalt opp på scena for å tildeles Hederstegn i Sølv under Rørentreprenørene Norges generalforsamling i Trondheim.

Geir Thollefsen ble overraskende kalt opp på scena for å tildeles Hederstegn i Sølv under Rørentreprenørene Norges generalforsamling i Trondheim.

Geir Thollefsen, daglig leder i C.M. Mathisen & Co AS fikk hederstegn i sølv på Rørentreprenørene Norges generalforsamling.

– Når lønnsoppgjøret er i havn og akkordtariffen er revidert tenker vi ikke alltid over at det er mennesker som har lagt grunnlaget for lønnsbetingelsene. Å ha dyktige folk i lønnsforhandlingene er viktig for våre rammebetingelser, sa styreleder Torkild Korsnes da han ba Geir Thollefsen motta RørNorges hederstegn i sølv.

Geir Thollefsen har fra 2003 til i dag vært aktiv i Oslo-avdelingen og han var styremedlem i RørNorge i tretten år, frem til 2019. Thollefsen har gjort en særlig stor innsats i arbeidet med akkordtariff og overenskomst.

Styreleder festet hederstegnet i sølv på jakkeslaget til en overrasket og rørt Geir Thollefsen.

Viktig å drive ordentlig

– Å få lov til å representere dere og arbeidsgiverne er en stor ære. Jeg har alltid følt det som noe spesielt, og jeg har alltid pratet med dem jeg har truffet. "Driver du en bedrift? Er du organisert? Velkommen til oss!" Og det sitter noen her ute i dag som jeg har vervet fordi de har forstått viktigheten av å gjøre ting ordentlig. Det er de enkleste og mest jordnære ordetne– å drive ordentlig, sa Geir i sin takketale, før han fortsatte:

– Så jeg takker dere som har valgt meg inn i alle disse posisjonene, som har latt meg få lov. Og takk for denne utmerkelsen, sa Thollefsen.

Årelangt engasjement for fellesskapet

Det er et enstemmig styre i RørNorge som tildeler hederstegn til tillitsvalgte som har gjort en særlig stor innsats.

Styret la i sin vurdering vekt på at Geir Thollefsen i hele sin yrkeskarriere vært organisert og er opptatt av å bidra inn i fellesskapet, både i form av organiserte verv, men også som positiv bidragsyter for å løse enkeltsaker.

Han har vært Rørentreprenørenes representant i både tariff- og forhandlingsutvalget i BNL. For Rørentreprenørene ledet han et større revisjonsarbeid av tariffen i 2016-17.