Andreas: – Trenger blågrønn kunnskap

Andreas Pedersen er anleggsgartner, Vea-student og jobber som arbeidsleder i Trondheim bydrift.

Andreas Pedersen er anleggsgartner, Vea-student og jobber som arbeidsleder i Trondheim bydrift.

Anleggsgartner Andreas Pedersen var ferdig med fagskoleutdanningen Grøntanleggforvaltning ved Vea i fjor. Nå er han snart ferdig med studiet i Sirkulærdisponering. Som arbeidsleder i Trondheim bydrift, har han ansvar for over tjue medarbeidere i sesongene.

– Du kan faget ditt allerede og har betydelig ansvar, hvorfor studerer du videre?  

– Da jeg var ferdig med studiene i grøntanleggforvaltning og begynte å se på arealplaner, så jeg tydelig at krav om løsninger på overvannshåndtering kommer inn, uten at vi har tilstrekkelig kunnskap. Da fant jeg ut at jeg bare måtte få tatt dette studiet også. I tillegg ser jeg at samhandlingen blir stadig viktigere, derfor tiltalte tverrfagligheten i studiet meg. Som fagpersoner må vi slippe å sitte på hver vår haug, og i stedet løse utfordringer på tvers, svarer Andreas.  

Blitt kjent med verktøy 

– Har du lært det du ønsket?  

– Vi har lært om løsninger som faktisk finnes på markedet allerede. Vi har også fått kjennskap til verktøy som ligger utenfor anleggsgartnerfaget, blant dem løsninger i rørleggerfaget, Men vi har også lært om tiltak som er felles for alle de tre fagene. Det er virkelig mange løsninger som er kommet, og som ikke er kommunisert ut 

Han ser bestemt opp.  

– Vi har også fått kjennskap til hybridløsninger som nesten ikke brukes, men som burde vært kravNå legges også regnbed inn i skjøtselsarbeidet. Disse kan ikke håndteres som ordinære sesongbed. Også derfor må vi ha påfyll av kunnskap om blågrønn-løsninger, sier Pedersen. 

– Er du fornøyd? 

– Ja, så langt er jeg kjempefornøyd.  Jeg sitter igjen med en ryggsekk full av ny kunnskap fra skoleåret på Vea.