RorNorge

Innhold

Skriftlighet i serviceoppdrag – hvorfor?

Illustrasjonsfoto av hender som blar gjennom dokumentmapper

I podcasten "Bare Rør med Eli & Poppe", med korttittel "Shit Happens" publisert 17. mai var temaet blant annet hvor viktig det er å avtale skriftlig med forbrukerkunder når man påtar seg oppdrag i servicemarkedet.

Selv om håndverkertjenesteloven av 16.06.1989, nr 63 regulerer avtaler og oppdrag inngått mellom håndverkere i deres næringsvirksomhet og forbrukere, løser lovens bestemmelser ikke alle sider ved oppdraget.

Håndverkertjenesteloven er ufravikelig, og det kan dermed ikke avtales avtalevilkår overfor forbruker som er ugunstigere enn hva som følger av loven.

Hør episoden her!

Pristilbud – avklaringer/forbehold

Uansett type prisavtale med forbrukerkunden anbefales i størst mulig grad å gi skriftlige pristilbud (prisantydning/prisoverslag/makspris/enhetspriser).

Skriftlighet betyr ikke alltid eget tilbudsbrev, men kan godt være en e-post hvor oppdraget som avklart pr telefon oppsummeres og sendes forbrukerkunden. Dermed forebygger man mulige diskusjoner og dersom kunden skulle ha misforstått/være uenig har han all oppfordring til å gi tilbakemelding.

Nødvendige forbehold og forutsetninger for utførelsen av oppdraget, for eksempel tilgang til eksisterende røranlegg, bør også gjøres skriftlig. Legg til grunn at kunden ikke husker dette 2 måneder etter telefonsamtalen.

I dagens digitale verden er det ingen unnskyldning for å ikke tenke skriftlighet og dokumentasjon, enten dette skjer vie PC-en på kontoret, Ipad eller mobil. Å ta bilder både før, underveis og etter oppdraget er også en god rutine og sikrer bevis dersom noe skulle gå feil og spørsmålet om ansvar blir tema.

Byggeblanketter

Det er utarbeidet Kontrakt for håndverkertjenester i regi av Standard Norge som kan benyttes for mindre eller mellomstore arbeider på fast eiendom. Dette er:

  • Kontrakt om arbeider på fast eiendom – Vederlag 2 G eller mer – Byggeblankett 3501
  • Kontrakt om arbeider på fast eiendom – Vederlag mindre enn 2 G – Byggeblankett 3502

Grunnbeløpet (G) er pr 1. mai 2021 kr 106.399.

Blankettene kan lastes ned (kjøpes) fra Standard Norges nettsider.

Tilleggsarbeid

Ikke sjelden ønsker kunden at det utføres noe mere eller annet arbeid enn det som opprinnelig ble avtalt (andre baderomsløsninger, bytte av leverandør, flytting av servant/dusjhjørne, mv), og en god rutine vil være å sende en e-post til kunden hvor slike større eller mindre endringer bekreftes, med priskonsekvens og eventuelt tidskonsekvens. Dette sikrer forutsigbarhet for alle og man unngår at kunden klager i ettertid når han mottar sluttfakturaen.

Reisetid, lærlinger, parkering, mv

Spørsmål om reisetid og bruk av lærlinger er kilde til klager/spørsmål fra forbrukerkunder. Å være tydelig og skriftlig overfor kunden at reisetid fra verksted til kunden t/r er tid som belastes/faktureres kunden er lurt. Dersom lærlinger skal utføre arbeid på oppdraget bør også dette synliggjøres skriftlig i forkant med timesats og spesifiseres på timelister.

Andre utgifter som er del av oppdraget; helgetillegg/uttrykningstillegg, parkering, bompenger, spesialverktøy for oppdraget, mv kan også med fordel opplyses skriftlig overfor kunden.

Oppsummert:

Tenk at fokus på skriftlighet betyr fornøyde kunder og mye tid spart på diskusjoner, og tid er penger - også for rørleggere.