Statsminister Erna Solberg sendte inn videohilsen til Rørentreprenørene Norges generalforsamling.

Statsminister Erna Solberg sendte inn videohilsen til Rørentreprenørene Norges generalforsamling.

Rørleggerbedrifter får skryt fra statsminister Erna Solberg for arbeidet med å utdanne nye rørleggere. Det er en jobb som ikke har kommet av seg selv.

Det var på Rørentreprenørene Norges generalforsamling i Trondheim i august at statsministeren delte ut verbale blomster for arbeidet rørleggerbedrifter gjør for å rekruttere til bransjen. Hun oppfordret oss til å fortsette arbeidet og gi opplæring både til ungdom og voksne som bytter karriere eller har hull i CVen. Bransjefellesskapet gjør allerede begge deler og har gjort det lenge.

Det er ikke første gang Rørentreprenørene samles til generalforsamling i Trondheim. Vi gjorde det også for 100 år siden. Hovedsaken på generalforsamlingen den gangen var opplæring av læregutten; lærlingen.  Rørleggermesterne som den gang møttes i Trondheim var ikke i tvil om at opplæring til faget skjedde best i bedrift. "De forhold rørlæggerarbeiderne kommer til at arbeide under kan nemlig ikke engang tilnærmelsesvis læres paa en skole..", het den gangen.

De 25 mestrene, alle herrer i sin beste alder, ser jeg på som "founding fathers" til dagens opplæringsmodell for lærlinger. De ønsket seg et system der "lærlingens tarv blir tilstrekkelig ivaretatt, samtidig som det ikke blir stilt for store krav til mesteren eller lagt for store bånd på bedriftens bevegelsesfrihet eller utvikling".

Svaret ble mange år senere rørleggerbedriftenes egne opplæringskontor. 15 opplæringskontor er i dag tilknyttet Rørentreprenørene Norge, som selvstendige enheter med egne styrer. Opplæringskontorene er eid av bedriftene. Oppgaven deres er å følge og støtte lærlingen gjennom løpet, gi kurser, teoretisk opplæring og påse at lærlingen lærer det som kreves. Helt i tråd med ønsket fra entreprenørene i Trondheim for hundre år siden og den modellen statsministeren i dag skryter av.

Krav og utvikling av faget er viktig og bidrar til at yrket har høy status. Når bedrifter så sterkt tar ansvaret for lærlinger og utvikling av faget bidrar det til å styrke bransjen. En sterk bransje har verdi i seg selv. Ved å beholde ansvaret for opplæring i eget fag er lurt for fremtiden for faget.

Takk til herrene i Trondhjem for prinsippene de satt ned i 1921!

Direktørens spalte er publisert i månedens utgave av Rørfag