Teknisk Jusforum: Eierskap for nøkkelansatte - praktiske problemstillinger rundt inntreden og uttreden

Vi inviterer alle medlemmer til gratis webinar med Teknisk Jusforum 28. oktober.

Teknisk Jusforum er et nyetablert samarbeid mellom Rørentreprenørene Norge og NELFO. Juridisk kompetanse er blitt viktig i en stadig mer krevende hverdag, og våre medlemsbedrifter møter mange av de samme utfordringene. Rørentreprenørene Norge og NELFO samarbeider med Advokatfirmaet Grette om innholdet i Teknisk Jusforum.

Teknisk Jusforum arrangeres som webinar 1 gang pr måned fra 08.15-09.00.

Målgruppe: Ledere, prosjektledere og nøkkelpersoner hos hoved- og underentreprenører

Tema torsdag 28. oktober: Eierskap for nøkkelansatte – inntreden og uttreden. Praktiske problemstillinger

Hvor nøkkelansatte gis eierskap i egen bedrift er det viktig å sikre tydelige og ryddige avtaler og vilkår både for inntreden og uttreden. Uenigheter her kan lett føre til store problemer og kostnader for bedriften og bedriftens eiere.  

Advokat/partner Anders Nordli i Advokatfirmaet Grette, vil presentere og gjennomgå tematikken og aktuelle problemstillinger.

Ansvarlig for Teknisk Jusforum: Trond Martinussen, advokat i Rørentreprenørene Norge og Joachim Berge-Bang, advokat i NELFO

Teknisk Jusforum er et gratis medlemstilbud for bedrifter i Rørentreprenørene Norge og NELFO.

Meld deg på her