- En kritisk og usikker tid for offentlige og private aktører i hele sektoren

Rørentreprenørene Norge har sammen med Nelfo, EBA, RIF og Arkitektbedriftene sendt brev til regjeringen med innspill til statsbudsjettet. Bakgrunnen er regjeringens varsel om utsettelser og nedskalering av offentlige byggeprosjekter.

I brevet som er sendt Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, Næringsminister Jan Christian Vestre, Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, gir de fem bransjeorganisasjonene uttrykk for bekymring for effektene av utsettelse og nedskalering. Og konsekvensene som vil følge, ikke bare for aktiviteten i BAE-næringen, men også for Norges behov for å bygge mer bærekraftig, kutte utslipp og begrense kostnader.

I henvendelsen heter det:
— Vi håper regjeringen tenker seg godt om før offentlige prosjekter utsettes eller nedskaleres. Vi er redd for den langsiktige effekten av å bremse for hardt både på nødvendige energitiltak, vedlikeholdsarbeid og nybygg, men også på utviklingen i bransjen vår. Vi trenger en kompetent, innovativ og da nødvendigvis en lønnsom byggenæring i Norge.  Regjeringen må ta kloke grep.

Organisasjonene lister opp fem konkrete innspill til regjeringens videre arbeid:  
  • Offentlige byggherrer må sikres finansering til igangsatte prosjekter.
  • Staten må bruke sin innkjøpsmakt og premiere innovative og klimavennlige anskaffelser.
  • Prioriter samfunnssikkerhet og klima.
  • Omprioriter FoUI-virkemidlene til bygg og anlegg.
  • Det er stort behov for nok og riktig kompetanse.

Last ned og les brevet her:
Innspill til statsbudsjett 2023 fra prosjekterende og utførende i bygg- og anleggsnæringen: - En kritisk og usikker tid for offentlige og private aktører i hele sektoren


Står sammen om felles utfordringer

Rørentreprenørene Norge har etter koronaen jobbet særlig tett sammen med EBA, Nelfo og andre aktører i det utførende leddet.

— Vi har mange felles utfordringer og det gir styrke å stå sammen i det utførende leddet når en skal påvirke politisk, forklarer administrerende direktør Marianne W. Røiseland.