Blir ikke hørt

Innskjerping av innleiereglene er nå til behandling i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Forbudet ligger an til å bli vedtatt, omtrent slik det ble snekret sammen på et bakrom før valget i 2021.

Regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet får med seg SV og Rødt og danner flertallet for tidenes strengeste innstramming for byggenæringen. Det politiske flertallet ser ikke ut til å la seg overbevise av Tore Bakke, adm.dir i Bravida og resten av Byggenæringen som advarte mot innstramningene.  

Avgjøres 12. desember
Den 12. desember behandler Stortinget endringer i arbeidsmiljøloven. Det kan gi forbud mot midlertidig ansatte over hele landet og i tillegg forby innleie av arbeidskraft på Østlandet.

Når fleksibiliteten vi i dag har blir borte, vil færre aktører i Norge kunne gi tilbud på prosjekter, sa Tore Bakke, og advarte mot en politikk som gir utenlandske selskap fordeler. Han ble ikke hørt. Og under høringen på Stortinget var et av flertallspartiene ikke en gang til stede for å høre hva næringen hadde av innsigelser til strenge innleieregler. 

Lukket ørene for innspill 
Da tidligere arbeidsminister Hadia Tajik la forslag om lovforbud understreket hun at forslaget skulle på høring og alle parter skulle bli hørt. 10 måneder senere ser det ikke ut til at noen av høringsinnspillene er lyttet til. 

Denne saken er avgjort på kammerset mellom fagbevegelsen og Arbeiderpartiet og ikke i dialog med næringen. Det er ikke slik det organiserte arbeidslivet skal fungere. Skal det fungere må alle tre parter bli hørt; arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene. Behandlingen av innleiesaken representerer det motsatte av et seriøst næringsliv, sier Marianne W. Røiseland, adm. dir. i Rørentreprenørene Norge.   

Trer i kraft i 2023 
Rørentreprenørene antar at reglene trer i kraft allerede tidlig i 2023, men det kan bli noen korte overgangsordninger for enkelte prosjekter.