Bomskudd fra Hadia

Adm. dir. Marianne W. Røiseland i RørNorge. Foto: Ilja Hendel/RørNorge

Adm. dir. Marianne W. Røiseland i RørNorge. Foto: Ilja Hendel/RørNorge.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik bommer når hun vil forby innleie av arbeidskraft på Østlandet. Resultatet kan bli at flere prosjekter går til utenlandske entreprenører.

Ikke straff alle dem som gjør en seriøs og skikkelig jobb – ta de som fusker og krev at bedriftene skal ha fast ansatte fagarbeidere før de får totalansvaret for kontrakter. Men behold fleksibiliteten. Permitteringer, overtid, oppsigelser og deltid er ikke løsningen for vår bransje!

Marianne W. Røiseland

I midten av januar foreslo regjeringen å forby innleie på Østlandet og opprettholder kravet om at bedrifter som skal leie inn fra bemanningsbyrå må ha tariffavtale. Heldigvis kan rørleggerbedrifter fortsatt leie av hverandre. Men bedrifter som lever av å låne seg ut til større firma, kan fort bli regnet som bemanningsbyrå. De går mot svake kår i byggenæringen på Østlandet.

Vi heier på fast ansatte og bransjen har i over 100 år jobbet med å rekruttere til faget. Det skal vi fortsette med. Det målet er vi enig med arbeidsministeren om.

Å jobbe med prosjekter er det samme som at det går opp og ned. Prosjektarbeid = svingninger. Bygg blir ferdig, noen ganger på samme tid, men sjelden følger det ene prosjektet det neste. Arbeidsmengden varierer i prosjektfasen og mellom ulike prosjekter. Jo større prosjektene er, desto flere kan det i kortere periode være behov for. Såpass mange at det ikke holder å låne mannskap av en annen rørleggerbedrift.

– Dette er det verste jeg har opplevd som leder. Og det veldig trist for de vi ikke har arbeid til.

Det var hjertesukket til en leder i en stor rørleggerbedrift. Etter at større offentlig bygg var ferdig i byen der lederen bor og jobber, måtte han permittere. Han visste ikke for hvor lenge.

Regjeringen er klar over at byggenæringen er en oppdragsnæring, men i stedet for å leie inn arbeidskraft viser Arbeids- og inkluderingsdepartementet til andre fleksibilitetsmekanismer: overtid, deltid, permittering, oppsigelse, innleie fra andre produksjonsbedrifter, oppdragskontrakter og entrepriser.

Overtid. Deltid. Permittering. Oppsigelse. Det er ikke oppskriften på attraktive arbeidsplasser!

Lederen som måtte permittere, kuttet også ned antall lærlinger han tar inn det neste året. Han er ikke den eneste. Når oppdragsmengden synker, er det vanskeligere å ta inn lærlinger. Et innleieforbud vil gå ut over bedriftenes vilje og evne til å ta inn læringer.

Til slutt litt om kravet til tariffavtale. Det kravet var det en blå regjering som innførte. Det er ingen grunn til å tro at en rød regjering kommer til å endre på akkurat det. Det er ikke vanskelig å forstå argumentet om organisasjonstvang. På den andre siden så har det organiserte arbeidslivet en verdi, selv om mange bedrifter uten tariffavtale er riktig så seriøse. Men uansett hva en måtte mene; bedrifter som trenger å leie inn arbeidskraft fra bemanningsselskap utenfor Østlandsområdet bør ta kontakt med BNL å få på plass en tariffavtale. Uansett; like det eller ikke.

Arbeidet for et seriøst arbeidsliv er viktig. Da må tiltakene treffer. Hvis konsekvensene blir at seriøse bedrifter i Norge ikke tør å ta på seg oppgaver, eller at stadige permitteringer blir en del av rørbransjen, ja da åpner du porten for utenlandske selskaper.

Ikke straff alle dem som gjør en seriøs og skikkelig jobb – ta de som fusker og krev at bedriftene skal ha fast ansatte fagarbeidere før de får totalansvaret for kontrakter. Men behold fleksibiliteten. Permitteringer, overtid, oppsigelser og deltid er ikke løsningen for vår bransje!