Byggenæringens klimakonferanse og klimapris 2022

Rørentreprenørene Norge er medarrangør når Byggenæringens klimakonferanse går av stabelen i Oslo Rådhus 29. november. Programmet er fortsatt under utvikling, men allerede nå kan du nominere kandidater til Byggenæringens klimapris.

Byggenæringens Klimapris ble for første gang delt ut i fjor. I kriteriene heter det at prisvinneren skal initiere innovasjon, og bidra til utviklingen av praktiske verktøy og løsninger for å redusere bygg- og anleggsnæringens klimaavtrykk. Prisen er satt til kr. 250.000 og den er etablert av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO).

Kandidater til prisen kan være enkeltpersoner, avgrensede miljøer eller bedrifter som gjennom sitt arbeid har utviklet
produkter, maskiner/verktøy eller metoder og løsninger som kan bidra til å redusere byggenæringens klimaavtrykk gjennom deling og bred anvendelse.

Kandidater til å motta prisen avgrenses ikke av bransjetilhørighet. I tillegg til entreprenører kan for eksempel arkitekter,
rådgivere, byggevareprodusenter, grundere og private byggherrer søke. Det samme kan forskere, forskningsmiljøer og
studenter. Kandidater må være etablert i Norge.

Les mer om Byggenæringens klimapris her.

Hold av datoen for årets konferanse og prisutdeling allerede nå - og les gjerne mer om fjorårets arrangement her.