Bygningsdelstabellen NS 3451 i ny utvidet utgave

Foto: Ilja Hendel

Foto: Ilja Hendel.

NS 3451 fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering og koding av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og tilhørende uteområder. En revidert utgave av standarden er nylig utgitt.

Kilde: Standard.no

NS 3451 benyttes i svært stort omfang i BAE-sektoren i Norge, men mange bruker den uten egentlig å vite det. Inndelingen kan brukes til byggebeskrivelser, statistikk og tilbakeføring av erfaringer om kostnader, bruksegenskaper og varighet. Standarden kan også benyttes i forbindelse med referansesystemer for merking av bygningsdeler på tegninger, skjema og i det utførte bygget. Den benyttes i forbindelse med BIM og andre standarder som NS 3420, NS 3450 og NS 3459.

Endringer i ny utgave

I den nye utgaven av NS 3451 er det gjort flere endringer. Her er de viktigste endringene fra forrige utgave:

  • Tittelen på standarden er endret fra Bygningsdelstabell til Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilhørende uteområder. Endringen i tittelen skyldes endringene i dokumentet som er beskrevet under
  • Tabell 8 for systemkoder er ny. Tabell 2 til og med tabell 7 spesifiserer bygningsdeler, mens tabell 8 spesifiserer systemkoder
  • Det gjøres normativt å bruke firesifferkoder der det er aktuelt for bygningsdeler.
  • Tillegg A, som inneholdt en tospråklig bygningsdelstabell, er tatt ut. Det planlegges å gi ut et eget dokument med engelsk oversettelse
  • Skillet mellom ute og inne, som før var en meter fra veggliv, er erstattet med klargjørende tekst
  • Det er tilføyd 14 nye koder for bygningsdeler og 208 systemkoder
  • 64 Sceneteknisk utstyr er flyttet til 67 Løs spesialutrustning for virksomhet
  • Navn og veiledende tekst er endret på enkelte bygningsdeler
  • Bygningsdeler i hoveddel 7 har generelt fått «utendørs» i navnet
  • Enkelte bygningsdeler er beholdt for tilbakekompatibilitet. Veiledende tekst anbefaler bruk av andre koder

Les mer om Bygningsdelstabellen NS 3451