Dokumenter!

Marianne W. Røiseland, administrerende direktør RørNorge. Foto: Ilja Hendel/RørNorge

Marianne W. Røiseland, administrerende direktør RørNorge. Foto: Ilja Hendel/RørNorge.

Nytt av året er strengere krav til både selger og kjøper av bolig. Den som selger en bolig må dokumentere og opplyse at den slik den fremstår, og den som kjøper må undersøke om det er riktig før det kan bli noe av et salg. Det gir arbeid for seriøse bedrifter og faglærte håndverkere.

Lederen er publisert i januarutgaven av  Rørfag

Med endringer i avhendingsloven er det slutt på at selger av en bolig kan selge boligen "som den er". Selgers plikt til å opplyse om boligens tilstand er skjerpet, og kjøpers plikt å undersøke den. Fremover kommer det med andre ord til å lønne seg å ha papirene i orden. Og for at papirene skal være i orden, vil det lønne seg at det er fagfolk som kan jobben som har utført den - og som kan dokumentere det.

I forskriften som følger av avhendingsloven er det 23 bestemmelser som sier noe om hva som skal sjekkes i det boligen selges. Dette gjelder for eksempel våtrom, men også kjøkken (gulv, avløp og vannrør), andre innvendige vann- og avløpsrør og varme, ventilasjon og sanitæranlegg som varmtvannsberedere, vannbåren varme og varmesentraler. Oppsummert kan vi si; det meste av rørleggerens jobb kommer til å måtte dokumenteres.

De nye kravene i loven gir nok rørleggeren mer arbeid når det gjelder å dokumentere, men den løfter samtidig faget. For boligeiere er det ikke lurt å få jobben gjort så rimelig som mulig, men heller så god og varig som mulig. Endringene i avhendingsloven er med på å løfte ekspertisen til håndverkerne.

En undersøkelse Barne- og familiedepartementet gjorde i 2020 viste at én av fem boligkjøpere var misfornøyd med kjøpet. Boligkjøperne fra de tre foregående årene var i hovedsak misfornøyde med feil i det elektriske anlegget, byggefeil eller VVS-anlegget. Det er på det tekniske området problemene har vært størst og det er nok særlig der søkelyset blir satt fremover. Det må den faglærte rørleggeren være glad for. Det styrkes rørleggerens status.

Lovendringene gjelder for salg av helårs- og fritidsboliger, for oppføring av bolig gjelder Bustadsoppføringsloven. Men endringer ett sted får som regel betydning for andre områder. Det er greit å forberede seg på at det kommer krav om mer dokumentasjon av rørleggerarbeidet, slik det er for elektriske installasjoner.

Et godt nyttårsforsett for alle rørbedrifter er å innføre gode systemer for dokumentasjon, enten det er via Boligmappa eller andre systemer. Dokumenter, og ta betalt for både dokumentasjon og utført arbeid.