Illustrasjonsbilde: Adobe Stock

Rørentreprenørene Norge jobber for å få energieffektivisering opp på den politiske dagsordenen. De kraftig økte strømprisene de siste månedene understreker behovet.

– Vannbåren varme er ett av flere lure grep for å kutte i strømpriser og redusere bruk av energi til oppvarming. NVE anslår at kraftforbruket i Norge vil øke betraktelig i årene fremover, og da er vi avhengige av gode energitiltak i bygg. Slike tiltak kan raskt frigjøre kraft, rett og slett ved at man bruker mindre og produserer mer selv, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge (RørNorge).

Vannbåren varme og varmepumpe er blant de mest effektive tiltakene, og SINTEF har slått fast at energioppgradering av bygg kan spare oss for tilsvarende to til tre ganger av Oslos kraftbruk.

Les mer om SINTEFs funn her 

Felles bønn til regjeringen

RørNorge er blant 26 organisasjoner som ber regjeringen i statsbudsjettet for 2023 bevilge en milliard til å støtte velprøvde og modne energitiltak i husholdninger, og herunder borettslag og sameier. 

I tillegg ber organisasjonene om egne målrettede ordninger for energitiltak i næringsbygg, kommuner og landbruk.

Les organisasjonenes innspill til statsbudsjettet for 2023

– I vinter har den politiske viljen vært stor for å hjelpe husholdningene med akutte tiltak mot rekordhøye strømpriser, og det har vært nødvendig. Vi ber om at regjeringen også bevilger midler til varige tiltak som energieffektivisering og egenproduksjon, slik at akutte tiltak hver vinter ikke blir den nye normalen, sier Røiseland.