Faglærersamlingen – mer enn bare faglig påfyll

Samlet på Scandic Hotell Helsfyr.

Årets hovedtema på Rørentreprenørens Faglærersamling var "automatiske brannslokkesystemer", men for de 57 deltakerne fra hele Norge handler denne samlingen vel så mye om å knytte bekjentskaper og utveksle kunnskap

Den 10. og 11. november var Scandic hotell Helsfyr samlingsarenaen for faglærere i rørleggerfaget, og avdelingsledere fra opplæringskontorer og administrasjon.

For ti av faglærerne var det første samling, mens for mange har det blitt en årlig tradisjon. En av de faste deltakerne var Kjetil Aalstad Nilsen, faglærer på Færder videregående skole. Han deltok på sin første faglærersamling i 1992, og fra den tid har han sørget for å bli med hvert eneste år.

Gjennom faglærersamlingene har jeg blitt kjent med lærere i hele landet, og jeg har fått faglig opplæring. Det har vært helt avgjørende i min jobb, fortalte Nilsen under samlingen.


Nå, 30 år senere skal han gå av med pensjon, men ønsket uansett å få med seg en siste samling.

Det er helt fantastisk at Rørentreprenørene Norge fremdeles arrangerer denne samlingen, det er unikt i håndverkssammenheng. Vi i rørleggerbransjen opplever at vi blir tatt på alvor og lyttet til, forteller Nilsen engasjert.

image550z.pngKjetil Aalstad Nilsen på Faglærersamlingen 10. og 11. november.

Reglen i Norge er at faglærere i hovedsak sitter alene på en yrkesskole, har en egen klasse, og skal fronte et eget fag.

Det er en utfordring for faglærere å holde følge med på alt som skjer i den faglige utviklingen helt alene. Det ville vært veldig lett å bare undervise det samme i alle år hvis man ikke får nettverket, kursingen og opplæringen som vi gjør her, sa Nilsen.


20221111_210942.jpgEn takk: Som avskjedsgave mottok Nilsen Rørentreprenørenes klokke, som en takk for mange år med godt bidrag til faget. Fra venstre Are Skaar Nielsen (Rør Norge), Kjetil Aalstad Nilsen (Færder VGS), og Ingebjørg Martinsen (Rør Norge).


Avdelingsleder på opplæringskontoret i Vestfold, Elin Moer Brænne, var også til stede på samlingen. I likhet med Nilsen ser hun stor nytte av kombinasjonen med faglig innhold og relasjonsbygging.

Det er veldig bra at en som sitter uten andre kollegaer i samme fag har noen de kan ringe til for å utveksle informasjon, som undervisningsplan og prøver. I tillegg får de faglig opplæring som de kan ta med i undervisning. Denne samlingen må vi bare fortsette med, avsluttet Brænne engasjert.


IMG_6741.jpg
Elin Moer Brænne på Faglærersamlingen 10. og 11. november.