God stemning på julemøte i Trøndelag

Ole Erik Almlid (adm.dir NHO) snakket om temaet «Framtidens bedrifter og fagarbeidere» på årets julemøte.

Ole Erik Almlid (adm.dir NHO) snakket om temaet «Framtidens bedrifter og fagarbeidere» på årets julemøte.

På Austmann Bryggeri i Trondheim var 41 rørentreprenører samlet til julemøte, arrangert av Rørentreprenørene Norge – avdeling Trøndelag. Her var det mye faglig innhold og god stemning.

Mellom øl-tønner og bryggeri-tanker snakket Ole Erik Almlid (adm.dir i NHO) om temaet «Framtidens bedrifter og fagarbeidere». I den sammenheng roste han rørleggerbedriftene (og resten av byggenæringen) for å "bygge landet".

imagemp5zf.pngOle Erik Almlid (adm.dir NHO) på julemøte i Trondheim

Almlid fortalte også om viktigheten med organisering blant arbeidsgivere og arbeidstakere. Her trakk han frem flere perspektiver om muligheter og utfordringer fremover, blant annet innenfor det grønne skifte, digitalisering og hva det bety for fremtidens bedrifter og fagarbeidere - generelt og for rørleggerbedriftene spesielt.

I tillegg til å bidra med et innholdsrikt foredrag, hadde Almlid æren av å dele ut diplom til Rørentreprenørene Trøndelag sitt nyest medlem T-Rør AS, ved daglig leder Håvard Martin Noem.

imageeye3q.pngNy medlemsbedrift i Rørentreprenørende Trøndelag ønskes velkommen. Fra venstre: Håvard Martin Noem (T-Rør AS) mottar diplom fra Ole Erik Almlid (adm. dir NHO).

Før arrangementet gikk over til mat og mingling, var det var flere som bidro med faglig påfyll. Henrik S. Berg-Olsen (Fagsjef i RørNorge) holdt innlegg om vannskadesikre føringsveier, og Kurt Ove Lodgaard (Styreleder i Trøndelag) fremmehevet arbeidet for lærlinger, med ny prøvestasjon i Trondheim.

image265ka.pngHenrik S. Berg-Olsen (Fagsjef i Rørentreprenørene Norge) på julemøte