God avtale om juridisk spesialkompetanse

Advokat Thorkild S. Aschehoug i Advokatfirmaet Grette, administrerende direktør Marianne W. Røiseland og advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge er glad for avtalen.

Advokat Thorkild S. Aschehoug i Advokatfirmaet Grette, administrerende direktør Marianne W. Røiseland og advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge er glad for avtalen.

Rørentreprenørene Norge og Advokatfirmaet Grette har inngått rammeavtale som gir medlemsbedrifter med mer enn 50 ansatte særlig gode betingelser når de trenger juridisk bistand.

– Vi er glade for å kunne tilby en god rammeavtale med et av landets største advokatfirmaer innenfor entrepriserett, kontraktsrett og andre aktuelle fagområder. Dessverre øker behovet for gode advokater og flere større medlemsbedrifter har etterlyst en avtale for bedrifter med mer enn 50 ansatte, slik vi har med Help for bedrifter med færre. Det er godt å ha en slik avtale på plass, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i RørNorge.

Solid kompetanse

RørNorge har det siste året hatt et tett samarbeid med Advokatfirmaet Grette om webinarer i Teknisk Jusforum. Nå utvides samarbeidet.

– Samarbeidet med RørNorge er viktig for oss og med på å underbygge posisjonen vår som landets sterkeste fagmiljø innen entrepriserett og kontraktsrett. Vi kjenner allerede bransjen godt og er i en god posisjon til å gi meget solid juridisk hjelp til de større medlemsbedriftene i RørNorge, sier advokat Thorkil H. Aschehoug i Advokatfirmaet Grette.

De over 50

Selv om Advokatfirmaet Grette er et av de største i landet innen entrepriserett og kontraktsrett, dekker firmaet også alle andre sentrale forretningsjuridiske fagdisipliner.

– Avtalen med RørNorge innebærer også at bedriftene kan få bistand innen blant annet skatt- og avgiftsrett, offentlige anskaffelser, IKT, fast eiendom, selskapsrett, for å nevne de mest sentrale feltene, sier advokat Aschehoug.

Medlemsbedrifter i RørNorge med mer enn 50 ansatte kan benytte Grettes advokater til en sterkt rabattert pris. Det er også avtalt en særlig gunstig pris for hel- eller halvdags seminarer.

Medlemsservice

– I tillegg til at medlemsbedriftene her får særlig gode betingelser, bidrar rammeavtalen til at vi kan gjennomføre gode miniseminarer, Teknisk Jusforum, og at medlemsbedriftene får god juridisk bistand fra advokater med spesialkompetanse innen sine respektive fagområder, sier advokat Trond Martinussen i RørNorge.