Hallo; hva med litt tillit?

Denne høsten har myndighetene demonstrert mistro til byggenæringen. Hele næring er blitt fremstilt som en gjeng med banditter. Tillit og dialog har dårlige kår. Det er både trist og dyrt.

Innleieregler som ikke treffer, og rengjøring av en næring med lut og andre skadelige rengjøringsmidler, vitner om at tillit har spilt fallitt. Hadde myndighetene vist oss tillit kunne resultatene gjennom dialog blitt veldig gode, -  og sannsynligvis virket. 

Innleiesaken og endringene i arbeidsmiljøloven er en nokså pussig sak. Målene er vi nemlig enig om. Både myndighetene og det store flertallet i byggenæringen ønsker ryddige, seriøse og attraktive arbeidsplasser. Selv om vi ønsker det samme, snakker vi ikke sammen og prøver å forstå hverandre. I stedet er politikken utformet på et bakrom og den politiske prosessen bare en formalia. Vi står igjen og klør oss i hodet, for i den næringen vi kjenner vil ikke tiltakene virke slik de på bakrommet har tenkt. Tenk hva vi kunne fått til hvis vi hadde snakket sammen.

Når konkurransemyndighetene sammen med sine spørsmål om FL VA/VVS/Kulde legger ved et vedtak de mener er relevant for saken, så setter de partene i en knipe.  Når overtredelsesgebyret er satt til over 11,7 millioner kroner, så er det ikke rart noen flykter fra avtaler - også avtaler som har tjent samfunnet godt i mange år.  FL VA/VVS/Kulde er en avtale som overhodet ikke berører konkurransen mellom to konkurrenter, men kun sikrer at sluttkunde holdes skadesløs ved feil, mangler og reklamasjoner. Mistenkeliggjøring og mangel på tillit fører sjeldent noe godt med seg, heller ikke når myndigheten er avsender.

SV politiker Kari Elisabeth Kaski har etterlyst en tillitsreform fra NAV. Hun fikk feilaktig utbetalt noen kroner for mye, men endte selv med å fremstå som skurken da hun gjorde sitt ytterste for å få betalt pengene tilbake. "Vi trenger en tillitsreform for NAV", etterlyste hun og påpekte; "Og tillit til brukeren, så ikke kommunikasjonen oser av mistenkeliggjøring." Tillitsreformen må gå bredere enn til bare NAV. Når regjeringen går til storrengjøring av en hel næring, oser det av mistillit.

Tillit er samfunnsøkonomisk lønnsomt. De siste årene er samspill blitt vanligere. Det er reist store bygg, der dialog og tett samspill har preget prosjektet. Og resultatet; alle har tjent penger, byggene står ferdig på budsjett og innen tidsfristen.  Det finnes også eksempler på det motsatte; prosjekter helt uten tillit, der alle sikrer seg som best de kan, men likevel ender opp som tapere. Konflikt og krangel er ikke lønnsomt. Tenk hvis også myndighetene viste oss tillit og valgte dialog?