Alle bedrifter forholde seg til ny lov

Den 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft.

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge, og større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Virksomhetene må utføre egne aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og leverandørkjeden.  Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til bl.a. virksomhetens størrelse, art og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Innen 30. juni hvert år skal virksomheter offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene med et nærmere bestemt innhold.  Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider og det skal opplyses i årsberetningen hvor redegjørelsen er tilgjengelig.

Virksomhetene plikter innen rimelig tid (og senest innen tre uker) å besvare henvendelser fra informasjonssøkende om hvordan virksomheten håndterer de faktiske og potensielle negative konsekvenser som måtte være avdekket. 

Kontroll og håndheving av loven er lagt til Forbrukertilsynet og Markedsrådet, som i loven også er gitt hjemmel til å gi både forbud / påbud og ilegge tvangsmulkt / overtredelsesgebyr.

Se link til webinar om Åpenhetsloven fra Teknisk Jusforum 20. april her. (Krever innlogging)