Informasjon om årsoppgave 2022

Vi ønsker å minne om hvorfor det er viktig å fylle ut årsoppgaven fra NHO

I slutten av januar vil daglig leder ved deres bedrift motta epost med informasjon om utfylling av NHOs Årsoppgave – har du tidligere levert årsoppgave på vegne av din bedrift vil du også motta epost.

Årsoppgaven danner bl.a. grunnlag for beregning av deres medlemskontingent og er et elektronisk skjema som fylles ut på vår arbeidsgiverportal Arbinn. Dere vil bli bedt om å oppgi lønnsgrunnlag – eksklusive lærlinger, og omsetning for hele selskapet. I tillegg til antall årsverk for arbeidere og funksjonærer, samt antall ansatte og lærlinger på alle registrerte avdelinger. 

Skjemaet gir også oversikt over NHOs registreringer av eventuelle tariffavtaler ved deres bedriften som bør sjekkes grundig. Feil eller mangler kan føre til tap av AFP for arbeidstaker og kan utløse erstatningsansvar for arbeidsgiver.

Dersom årsoppgaven ikke sendes inn innen fristen og det ikke meldes om utsettelse til NHO, påløper omkostninger. Dersom årsoppgaven ikke blir sendt inn foretas en skjønnsmessig beregning av kontingent. Dette kan falle uheldig ut i forhold til medlemskontingenten, det er derfor viktig å sende inn årsoppgave.