Åpenhetsloven - nye rutiner

Større rørleggervirksomheter som er omfattet av Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, må innarbeide nye rutiner i sitt KS-system for å etterleve lovens krav

Rutiner - Forbrukertilsynet

Større rørleggervirksomheter som er omfattet av Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 må innarbeide nye rutiner i sitt KS-system for å etterleve lovens krav.

Loven stiller bla krav til løpende aktsomhetsvurderinger knyttet til vareinnkjøp, kartlegging av risiko/avvik og tiltak for å stanse, forebygge og redusere negativ påvirkning/skade knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I tillegg må det utarbeides en redegjørelse for foretatt risikokartlegging som skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år på virksomhetens nettside. Virksomheten skal i årsberetningen omtale/henvise til redegjørelsen.

 Forbrukertilsynet har tilsynsansvar for loven og kan svare på spørsmål, se link til nettsiden: https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven "

BNL har utarbeidet en Rutine for oppfyllelse av plikter etter Åpenhetsloven, se link: https://www.bnl.no/artikler/2022/apenhetsloven---oppdatert-veileder-for-valg-av-seriose-bedrifter/