Innleieforbud fra 1. juli

Inviterer til kurs og webinar

I Oslo, Viken og Vestfold blir det fra 1. juli forbudt å leie inn arbeidskraft fra bemanningsselskap til byggeplasser. Nå kurses byggenæringen.

Forbudet får konsekvenser for inngåtte og fremtidige kontrakter derfor inviterer vi alle medlemsbedrifter som berøres av forbudet til et halvdagsseminar, sier administrerende direktør i Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

Hold av dato
Datoene for halvdagsseminarene med advokat Rolf Markussen i advokatfirmaet Grette:

Oslo 23. januar og Drammen 26. januar, begge klokken 09.00-12.00.
Hold av datoene. Vi sender invitasjon direkte til medlemsbedrifter i forbudsområdet, sier advokat Trond Martinussen i RørNorge.

Han er prosjektleder for Teknisk Jusforum som det siste året har arrangert en rekke miniwebinar knyttet til særlig kontraktsrett.

Endringene i arbeidsmiljøloven og forbudet mot innleie på Østlandet gjør dessverre behovet for kunnskap om kontraktsrett større, sier Martinussen.

Webinar 6. januar
Allerede 6. januar inviterer BNL til webinar for alle bedrifter i byggenæringen om de generelle endringene i arbeidsmiljøloven.

Meld deg på BNLs webinar her

Tre dager før jul er forskriften som innebærer totalforbud mot innleie fra bemanningsbyrå på byggeplasser på Østlandet vedtatt. Det vil fortsatt være mulig å leie inn håndverkere fra andre produksjonsselskap, men også på det området er det regler.

Duket for konflikt
På Østlandet er forbudet regulert i forskrift med tilbakevirkende kraft. Avtaler som er inngått før forbudet trer i kraft berøres også.

Les om forskriften her.

Det er duket for en rekke konflikter når du ikke lengre kan gjennomføre byggeprosjekter som planlagt, eller det blir forsinkelser eller forseringer. Vi oppfordrer alle bedrifter i byggenæringen til å sette seg inn i regelverket og sørge for gode, klare kontrakter, sier Røiseland.

Må evalueres
Det er lagt opp til en omfattende evaluering av endringene som nå gjøres og Stortinget har forutsatt at ordningen med lovforbud mot innleie fra bemanningsselskap evalueres innen utgangen av 2024.

Vi kan håpe konsekvensene blir mer positive enn vi har fryktet, men vi må følge med og kommer til å oppfordre våre medlemmer til å melde fra om direkte og indirekte konsekvenser, sier Røiseland.

RørNorge har vært imot den strenge reguleringen av rørentreprenørene og frykter det kan føre til flere permitteringer, at bedrifter i Norge "mister" flere jobber til utlandet og at bransjene omstruktureres.

Vi har fått et forbud, uten at vi aner hva som skal til for å få forbudet fjernet. For å si det forsiktig: det er spesielt, sier Røiseland.

Les om regjeringens tiltak her.