Lykkelige lærlinger

Illustrasjonsfoto: Ilja Hendel

Illustrasjonsfoto: Ilja Hendel.

Lærlingene stortrives, og bedriftene tar inn flere i koronatiden enn før pandemien.

Det er en årlig lærlingundersøkelse til Utdanningsdirektoratet (Udir) som dokumenterer den påstanden.

For rørbransjen er det mye å glede seg over. Faget er populært både for ungdom og voksne. Og det er ikke uten grunn. Takket være rørleggerbedrifter har ungdom i årevis fått sin utdanning. Nå blir stadig flere voksne som har valgt feil eller har "hull i CVen" også lærlinger. Det er en veldig god trend – og vi må passe på at den fortsetter.

Les også: Rekordmange rørleggerlærlinger i 2021

I fjor arrangerte RørNorge generalforsamling i Trondheim, slik vi har gjort det i 100 år, siden 1921. For moro skyld kikket vi i sakspapirene fra den gang for å se hva rørleggermesterne i 1921 var opptatt av. Hovedsaken på generalforsamlingen den gang handlet om forholdet mellom svenn og mester og utdanning til faget. Rørleggerbedrifter tar ansvaret for rekruttering og har gjort det i en årrekke.

Rørleggerbedrifter ønsket i 2021 velkommen 2026 lærlinger, det er 127 flere lærekontrakter enn året før. Lærlinger sikrer bedriften arbeidskraft – og de fleste av dem får jobb i lærebedriften etterpå. Bransjen trenger den arbeidskraften og bedriftene tar vare på dem.

At 85 % av lærlingene trives på arbeidsplassen forteller en helt annen historie enn historien til politikere som i disse dager fillerister bransjen og skal ha storrengjøring i den. Når 85 prosent av lærlingene oppgir at de trives godt eller svært godt på jobben; ja da er det gode tall.

Undersøkelsen forteller også at 92 prosent av lærlingene er motivert for å lære på arbeidsplassen. Motivasjon og trivsel er to sider ved samme sak. Trives du ikke, da stuper motivasjonen for å gå på jobb. Høy trivsel forteller om en attraktiv og god bransje å være i.

Så er det ikke 100 % skår på undersøkelsen. Det er bra, for vi må ha noe å strekke oss etter. Bransjen må fortsette jobben med å ta inn lærlinger for det er mangel på fagarbeidere i hele Europa. Utgangspunktet er godt!