Kursopplegg

Modul 1: Introduksjon: Miljøfyrtårn, portalen, fremdrift og systemkrav

 • Presentasjon konsulent
 • Miljøfyrtårn. Litt om bakgrunnen
 • Hvorfor sertifisering?
 • Presentasjon av prosessen
 • Fremdrift og arbeidsmetode
 • Organisering, informasjon og involvering internt
 • Miljørapporten og miljøkartleggingen
 • Arbeidsoppgaver knyttet til systemkrav

Modul 2: Arbeidsmiljø

 • Sikker jobbanalyse (SJA)
 • Vernerunder og risikovurderinger
 • Avvikshåndtering, ulykker og skader
 • Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader
 • Vernutstyr og tiltak
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Årsplan/hjul
 • Arbeidsoppgaver knyttet til arbeidsmiljø

Modul 3: Innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp.

 • Innkjøpsrutiner og krav til leverandører
 • Kjemikalieforbruk
 • Avfallsrutiner og håndtering av farlig avfall
 • Energibruk og energiattest
 • Arbeidsoppgaver knyttet til Innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp..

Modul 4: Årlig Miljørapport, sertifisering og sertifisør

 • Gjennomgang og oppdatering av miljøkartleggingen
 • Lukke eventuelle avvik og verifisere dokumentasjon
 • Avslutte arbeidet med Miljørapporten
 • Gjennomgang av status før sertifisering

Mellom modulene vil deltakerne bli tildelt arbeidsoppgaver. Det forutsettes at disse løses til avtalt tid.

Konsulenten vil være tilgjengelig på telefon og epost i tilfelle man ønsker hjelp med oppgavene.

Pris: NOK 7 000,- (Medlemspris*)

Prisen inkluderer ikke kostnader for revisjonen som foretas av uavhengig sertifisør og som vanligvis utgjør mellom kr. 5.000 til 8.000. I tillegg etableringsgebyr og årlig serviceavgift i Miljøfyrtårn varierer med antall ansatte. Se egne priser på Miljøfyrtårn. Etter 3 år vil det være nødvendig med en resertifisering.

Alle priser er oppgitt eks. MVA.

Indikasjon for tidsbruk for deltakeren utover webinarene er på ca. 10 timer og vil kunne variere avhengig virksomhetens størrelse, tildelte ressurser og allerede gjennomførte tiltak.

*Rabatt trekkes fra på faktura.