Møtte Høyre på Stortinget

Øystein Seljeflot og Marianne W. Røiseland foran Stortinget

Øystein Seljeflot og Marianne W. Røiseland utenfor Stortinget. Foto: Marius Gulliksrud

RørNorge jobber aktivt for å hindre at det innføres et forbud mot å leie inn arbeidskraft fra bemanningsselskap på Østlandet. Den oppgaven innebærer blant annet besøk på Stortinget.

— Vi hadde et godt møte med Henrik Asheim og Anna Molberg, som er Høyres representanter i Arbeids- og sosialkomiteen og deres politiske rådgiver, Hilde Hvaal Durban. Jeg er veldig glad for at vi fikk denne muligheten til å snakke med Høyres fremste tillitsvalgte, sier Marianne W. Røiseland. 

Sammen med EBAs advokat Øystein Seljeflot la hun frem utfordringene og konsekvensene et forbud kan medføre. 

Vi må snakke med alle politikere fra alle partier, også de som ikke er i flertall. Det er viktig at fakta er på plass hos alle og at politikere forstår at byggenæringen er en sammensatt næring, med ulike utfordringer. Rørfaget er et populært fag som mange søker til, og som nesten alltid gir en utdannet rørlegger med svennebrev, fast og hele stilling. Det er ikke slik i alle fag, derfor kan du ikke bruke "samme medisin" på hele næringen, sier Røiseland. 


Mange tiltak 

Møtet på Stortinget er ett av mange tiltak for å markere motstand til innleieforbudet og for å fremsnakke bransjen. 

Mange rørleggerbedrifter har hatt besøk av politikere eller deltatt på besøk med politikere. Vi har all grunn til å være stolte av måten rørbransjen er på banen. Vi kjenner oss ikke igjen i den negative beskrivelsen som er gitt av byggenæringen. Vår del av næringen består av i hovedsak av dyktige, stolte og seriøse fagfolk, påpeker hun.

Regn med forbud fra nyttår 

Den 26. oktober er det høring på Stortinget i Arbeids- og sosialkomiteen om innleiesaken. RørNorge har søkt om å få delta sammen med Tore Bakke fra Bravida.  

Bransjen må forberede seg på at innleieforbudet kan bli gjennomført fra 1.1.2023 for byggenæringen på Østlandet, selv om det ikke er bestemt ennå og dato ikke er fastsatt. Selv om vi jobber i motbakke, så er det utrolig viktig å gi gode innspill, både for å hindre et forbud, justere det eller få det fjernet så fort som mulig, sier Røiseland. 

I innleiesaken samarbeider RørNorge særlig godt med Nelfo og EBA, og vi jobber også tett sammen med BNL. 

Konsekvenser av innleieforbud: 

-   Nødvendige fleksibilitet til å ta topper forsvinne
     -   Redusert kapasitet 
     -   Forsinkelser og økte konflikter 
     -   
Færre kontrakter på norske hender og til små- og mellomstore bedrifter 

-   Økt bruk av permitteringsinstituttet og flere delte stillinger 
     -   Ødeleggende for en attraktiv byggenæring

-   Omgåelser og uheldige organiseringer som motvirker et seriøst arbeidsliv 
     -   Flere enkeltmannsforetak 
     -   Andre omgåelser