Nordisk Vannskadeseminar 2022

Kostnadene som følger med vannlekkasjer i boliger beløper seg til over 20 milliarder kroner årlig, bare i Norden. Hvordan kan vi snu denne trenden? Det blir tema på Nordisk Vannskadeseminar i august.

Sist Norge hadde seminaret var på Oscarsborg i 2011. SINTEF Community, som sammen med en Nordisk arbeidsgruppe er vert for seminaret, håper å samle 170 deltagere fra alle Nordiske land.

Et bredt faglig program inneholder tema som:

  • Hvordan vil byggereglene i Norden utvikle seg.
  • Hva gjør forsikringsbransjen for å redusere vannskadene
  • Nytt om lekkasjestoppere, bruk av sjakter og prefabrikkerte våtrom
  • Levetider for rørinstallasjoner
  • Ombruk av sanitærinstallasjoner
  • Hva kan arkitekten bidra med for å redusere skadene

Seminaret, som er lagt til Holmen Fjordhotell ved Oslofjorden i Asker, starter med en sosial samling mandag kveld 29. august. Selve konferansen avvikles 30. og 31. august. I tillegg til faglige formidling, er seminaret et velegnet forum for å bygge gode nettverk mellom fagfolk som jobber med de samme problemstillingene.

Målgruppen for seminaret er rørleggere, arkitekter, byggherrer, rådgivere, entreprenører, forsikring, saneringsfirma, takstbransjen, leverandører og alle andre som kommer i kontakt med vannskader i bygg.

Informasjon og påmelding til Nordisk Vannskadeseminar 2022