Ny bransjenorm - føringsveier i sjakter for vanninstallasjoner:

Fra venstre Vidar Fiskum (Norsk Eiendom), Marianne W. Røiseland (Rør Norge), Tone Tellevik Dahl (Norsk Eiendom) og Oddgeir Tobiassen (RørNorge)

Bransjenorm er resultat av vellykket samarbeid. Normen ble overlevert bestillerne i Norsk Eiendom og Rørentreprenørene Norge. Fra venstre Vidar Fiskum (Norsk Eiendom), Marianne W. Røiseland (Rør Norge), Tone Tellevik Dahl (Norsk Eiendom) og Oddgeir Tobiassen (RørNorge). Foto: Kaja Høvik Sivertsen

Bygg vil leve lengre med lett tilgang til sjakter og rør

En ny og viktig bransjenorm har sett dagens lys. Følges normen for fremtidens bygg får rørleggerne en enklere hverdag, byggets levetid øker og utslippene reduseres som følge av færre omfattende vedlikeholdsoperasjoner.

- Temaet kan høres sært og smalt ut, men suksessen for gode bygg ligger i detaljene. Den såkalte "Sjakt-gruppen" har gjort en viktig jobb, sa direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik-Dahl da hun sammen med administrerende direktør i Rørentreprenørene, Marianne W. Røiseland fikk overlevert den ferdige bransjenormen.

Arbeidet med bransjenormen har vært ledet av Inger Lien Halvorsen i Sig. Halvorsen AS

Inger Halvorsen.jpgInger Halvorsen i Sig. Halvorsen AS har ledet "Sjaktgruppen".


Bredt fellesskap

Det er bransjeorganisasjonene Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), Entreprenørforeningen for bygg og anlegg (EBA), Norsk Eiendom og Rørentreprenørene Norge som sammen har utviklet en bransjenorm.

Utgangspunktet for bransjesamarbeidet er rørleggerens behov for å kunne skifte deler, komponenter og enklere vedlikeholde anlegg og byggherrens behov for fleksible bygg med lang levetid. Oppstår feil eller lekkasjer i rør, må det gå raskt å oppdage dette og være enkelt å utbedre. Dette er ikke alltid tilfelle for dagens boligbygg, og derfor har vi laget denne bransjenormen, for å redusere skadeomfang om noe skulle gå galt, kommenterer partene.


Lang levetid

- Av bærekraftshensyn må vi bygge nye bygg med lang levetid, da må det være mulig å skifte og vedlikehold det tekniske anlegget. At vi sammen med rådgivere, arkitekter, entreprenører og byggherre kommer frem til fornuftige, gode løsninger er veldig nyttig, sier administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge, Marianne W. Røiseland.


Bransjenorm

Det var Vidar Fiskum i Norsk Eiendom og Oddgeir Tobiassen i RørNorge som overleverte arbeidet til de to lederne. De har begge vært engasjert i arbeidsgruppen.

- Dette er en start for å gi plass til de tekniske installasjonene slik at de kan vedlikeholdes eller skiftes ut når det er nødvendig. Det har vært berikende å jobbe på tvers av bransjer, sa Oddgeir Tobiassen da han overleverte standarden.


Vinn-vinn

Vidar Fiskum legger til:

- For våre medlemmer er det viktig å bygge riktig første gang. Et bygg med lang levetid er i seg selv en verdi, både for utbygger og beboer. Dette prosjektet gir en god beskrivelse av hvordan man skal bygge våtinstallasjoner riktig.

Bransjenormen gjøres lett tilgjengelig på alle bransjeforeningenes hjemmesider.

Se dokumentet her: Bransjenorm-for-vanninstallasjoner-i-sjakter-2022.pdf