Ber alle stille seg bak nye Felles salgs- og leveringsbetingelser – FL-VA/VVS/Kulde 2023

VVP, VKE og Rørentreprenørene Norge er enige om nye Felles salgs- og leveringsbetingelser – FL-VA/VVS/Kulde 2023. Avtalen sikrer forutsigbarhet. Nå oppfordres kjeder og bedrifter til aktivt å slutte seg til dem.

Den nye avtalen erstatter FL-VA/VVS/Kulde 2020 og er uten de to punktene Konkurransetilsynet har stilt spørsmålstegn ved og er uten grossistene som avtalepartnere.

Selv om ikke grossistene formelt er avtalepartnere, opplever vi at de er positive til betingelsene og vi håper de enkeltvis vil stille seg bak dem, sier Geir Nygård i Assemblin som for Rørentreprenørene Norge har vært med å forhandle frem elementene i avtalen.

Bruk avtalen
Det er lagt inn ett hvitt felt i presentasjonen av betingelsene der hver bedrift har mulighet til å legge inn egen logo.

Jo flere som aktivt bruker den og gjerne reklamerer med den på egne nettsider, desto sterkere vil den stå, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VVP.

De nye Felles salgs- og leveringsbetingelsene, FL-VA/VVS/Kulde 2023 erstatter tidligere avtale. To punkt som kom med i 2016 og regulerer pris er tatt ut av betingelsene. Alle øvrige punkter er med.

Må selv forhandle timepris
Fremover må partene selv passe på å forhandle timepris for montør eller rørlegger ved reklamasjonsarbeid og/eller ved retur av varer.

Avtalen har fortsatt en rekke gode punkter. Det gir bedre flyt og mindre konflikter i næringskjeden, mener Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.

Konkurransetilsynet
Det var i juni i sommer Konkurransetilsynet stilte spørsmål ved to punkter som regulerte pris i den gamle avtalen mellom partene. Etter flere runder med vurderinger av de rettslige utfordringene i betingelsene ble de i sin helhet trukket tilbake. Nå er ny avtale på plass, men uten de omstridte to punktene.

Se PDF-dokumentet FL-VA/VVS/Kulde 2023 her.

FL-VA/VVS/Kulde 2023

Her kan du laste ned FL-VA/VVS/Kulde 2023 - Felles salgs- og leveringsbetingelser for VA, VVS og kuldebransjen.