Nye innleieregler fra 1. april 2023

Mandag 12. desember ble nye innleieregler vedtatt av et flertall på Stortinget

De nye reglene gjelder fra 1. april med tre måneders overgangsordning for inngåtte kontrakter for inn- og utleie fra bemanningsforetak.

Et geografisk avgrenset innleieforbud er varslet i egen forskrift med virkning fra 2023. Det er varslet at dette vil gjelde for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og Vestfold.

Les mer: Webinar om innleieregler fra NHO


Disse lovendringene ble vedtatt 12. desember og vil gjelder generelt:

  • Adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak gjennom arbeidsmiljøloven når arbeidet er av midlertidig karakter, oppheves
  • En arbeidstaker som har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år har rett til fast, direkte ansettelse hos innleier
  • Unntak for innleie av helsepersonell og spesialkompetanse kan gis i forskrift
  • Skillet mellom hva som er innleie og hva som er entreprise tydeliggjøres. Departementet vil, i samråd med partene, utarbeide en praktisk og juridisk veileder for bruk av innleie og entreprise i norsk arbeidsliv
  • Det etableres en godkjenningsordning for bemanningsforetak som reguleres i egen forskrift


De vedtatte lovendringene kommer i tillegg til disse kravene som allerede gjelder for innleie fra bemanningsforetak:

  • Bedriften har avtale om tariffavtale med fagforening med innstillingsrett
  • Tillitsvalgte som inngår avtale om innleie representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder. I praksis vil dette normalt bety at 50 % av de ansatte er fagorganisert

Bedrifter over hele landet, også bedrifter på Østlandet, kan leie arbeidstakere fra andre produksjonsbedrifter– disse reglene er uendret.